– Heilt feil tidspunkt

– Heilt feil tidspunkt

Norsk Bonde- og Småbrukarlag varslar omkamp om lausdriftskravet. – Heilt feil tidspunkt. Utsetter vi lausdriftskravet kan vi gløyme ei investeringspakke, seier Anders Felde i Vestland Bondelag.

Frå volumproduksjon til lokal satsing

Frå volumproduksjon til lokal satsing

Heidi og Jon Line sel Jærske Egg frå Line Gard til Coop-kjeda. Til våren opnar dei gardsutsal med sal av egg, kjøt og mjølk frå eigne dyr. – Me har nådd eit tak på volum, då må me tenke nytt, seier Jon.