Kven blir neste med ringorm?

Kven blir neste med ringorm?

Ringorm, den snikande hudsjukdommen gjer bøndene uroa. – Sjekk dyra for symptom og sjekk forsikringa di, rådar bonde Benedicte Kyllingstad, som er midt i sanering.

Røffare klima også for bøndene

Røffare klima også for bøndene

FN sin nye klimarapport kan skræma vatnet av nokon kvar. Bonde Rune Haugland er ikkje skuggeredd. Han vil heller framsnakka drøvtyggjande husdyr og grønt gras som ein del av dei norske klimaløysingane.

Mykje kjøt på mjølkebruket

Mykje kjøt på mjølkebruket

Gunnar Bø bruker avlsplanen som utgangspunkt for å optimalisere produksjonen av mjølk og kjøt på bruket. – Volumet er nådd. No vil eg ta ut høgast mogleg pris for det eg leverer, seier han.

Verda vil ha norske Nofence

Verda vil ha norske Nofence

Jorda er utarma og vatn er i ferd med å bli mangelvare mange stader. Teknologien til Nofence kan bli ei viktig brikke når verda no må dreie mot ein meir berekraftig matproduksjon.