BN+

Stort og rasjonelt: - Omsynet til økonomi er gjennomgåande viktigare for bønder på Jæren enn i resten av landet, og dette får oftare forrang framfor andre omsyn, seier forskar Oddveig Storstad. Foto: Sjur Håland


Svinebøndene på Jæren har ei anna haldning til dyrevelferd og Mattilsynet enn bønder andre stader, ifølgje undersøking. Mentaliteten på Jæren er annleis enn elles i landet, seier forskar.


Bothild Å. Nordsletten


Svinebøndene på Jæren set omsyn til lønsemd framfor dyrevelferdskrav oftare enn bønder andre stader. Dei nedprioriterer oftare dyrevelferd for andre oppgåver og legg mindre vekt på dyra sitt behov for aktivitet, plass og leik. Dei bryt oftare regelverket for god dyrevelferd, og har mindre tillit til Mattilsynet enn yrkesfellar andre stader. I tillegg har jærbøndene meir imot at forbrukarane stiller strengare dyrevelferdskrav, enn bønder andre stader.
Dette er nokre av funna som kjem fram i Aniwel, eit NIBIO-leia prosjekt som ser på korleis ein kan sikre god dyrevelferd i møte mellom bonde og forvalting i primærnæringane. Prosjektet baserer seg på spørjeundersøkingar og intervju der 1546 bønder med husdyrproduksjon frå heile landet har tatt stilling til påstandar om dyrevelferd og Mattilsynet. Til dømes:


Påstand:


Ein seriøs næringsutøvar bør driva lovlydig også når vedkomande er usamd i reglane.


Svaralternativ (prosent av spurt gruppe)


Heilt samd:
Jæren - 48,3. Resten av landet 70,9.
Delvis samd:
Jæren 41,7. Resten av landet: 25,9

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.