grisen_aktuelt

Driftsresultatet for svinebruk falt fra minus 207.000 kr til minus 412.000 kr. pr. bedrift. Blant de forskjellige typer svinebruk klarte de rene slaktesvinprodusentene seg best med et driftsresultat på 50.000 kr.(Illustrasjonsfoto: Bondevennen)

Dansk landbruk gikk fra dårlig til verre i 2015.  Tallene er hentet fra en ny regnskapsstatistikk for landbruk fra Danmarks Statistik, basert på ca. 60 prosent av aktuelle stikkprøver.

Regnskapsstatistikk for landbruk i 2015

Driftsresultatet for heltidsbruk ble med 146.000 DKR pr. bedrift, i 2015, mer enn halvert i forhold til året før. Driftsresultatet er et vesentlig resultatmål og viser avkastningen av eierens arbeidsinnsats og investert kapital. Det er 10.773 heltidsforetak innen landbruk i Danmark, hvor planteproduksjon og husdyr krever en arbeidsinnsats tilsvarende minst én person på full tid. Tallene er hentet fra en ny regnskapsstatistikk for landbruk fra Danmarks Statistik, basert på ca. 60 prosent av aktuelle stikkprøver.

Langt bedre resultat for økologiske enn konvensjonelle melkeprodusenter

Der var et vesentlig prisfall for melk fra 2014 til 2015. Konvensjonell melk falt med 62 øre pr. kg, mens økologisk melk falt med 28 øre pr. kg. Det gav et betydelig fall i bruttoinntekter for melk, men driftsresultatet utviklet sig vidt forskjellig: For de konvensjonelle produsentene falt driftsresultatet fra 710.000 kr. til 27.000 kr. pr. bedrift. Til sammenligning hadde de økologiske produsentene en liten, men bemerkelsesverdig, fremgang i driftsresultatet fra 708.000 kr. til 715.000 kr. Fremgangen kan særlig tilskrives lavere driftskostnader. Resultatet svarer til en avkastningsgrad på 1,2 prosent for de konvensjonelle og 3,2 prosent for de økologiske produsentene. I 2016 kan resultatforskjellen forventes å bli forsterket, da den konvensjonelle prisen i år, igjen faller mest.

Slaktesvinprodusenter kom best ut blant svineprodusentene

Driftsresultatet for svinebruk falt fra minus 207.000 kr til minus 412.000 kr. pr. bedrift. Blant de forskjellige typer svinebruk klarte de rene slaktesvinprodusentene seg best med et driftsresultat på 50.000 kr., mens driftsresultatet for bedrifter med sau og smågriseproduksjon klarte seg dårligst med et resultat på minus 1 million kroner.

Fremgang for pelsdyr og mindre tilbakegang for plantedyrkere

Etter store prisfall i 2013-2014, hadde pelsdyrbedrifter en fremgang i driftsresultatet fra 685.000 kr. til 784.000 kr. pr. bedrift i 2015.  For rene planteproduksjonsdrifter fall driftsresultatet fra 471.000 kr. kr. til 422.000 kr.

De beste heltidsbedrifter har et driftsresultat på over 1 million kroner.

Den beste fjerdedel av heltidsbruka, ca. 2.700 bedrifter, hadde et driftsresultat på 1,3 million kroner i gjennomsnitt, mens resultatet for den dårligste fjerdedel, også ca. 2.700 bedrifter, var minus 1,2 million kroner. I den siste gruppa er der mange konvensjonelle melke- og smågriseprodusenter.

 

Kilde: Nytt fra Danmarks Statistik, 12. juli 2016 – Nr. 314

Stikkord denne saka: