Inviter dansk ungdom til gards: Mange rogalendinger vender nesa mot Danmark for inspirasjon. Nå ønsker danske ungdommer praksis i Rogaland, gjerne på et mindre bruk, langt fra den danske landbrukshverdagen. Foto: Delsted Production

Elever ved Nordjyllands Landbrugsskole søker vertsfamilier i Rogaland. Har du et ledig rom eller to, og interesse for ungdom, kan dette være starten på et nytt bekjentskap.

Liv Kristin Sola

I fjor sendte Nordjyllands Landbrugsskole en rekke elever til Irland, hvor de var i tre ukers praksis. Til høsten vil skolen igjen tilby praksisopphold i utlandet til elever som ønsker det – både til Irland og til Norge.

– Fordelen ved Norge er at vi kan forstå språket, slik at det blir lettere for elever og vertsfamilie å kommunisere, sier Erik Poulstrup, rektor ved landbruksskolen.

Planen er at elevene skal bo og jobbe hos vertsfamilien i uke 39 og 40. Det er snakk om ungdommer på rundt 16 år som gjerne vil lære mer om en annen type landbruk enn det de kjenner fra Danmark.

En del av familien

Skolen søker alle typer bruk; moderne melkebruk, heiebruk med sau, og bruk med grønnsaksproduksjon eller frukt og bær – og hest. Poulstrup regner med det blir mellom fem og ti elever som ønsker utplassering i Norge. Vertsfamilien kan ta imot en eller to elever de to ukene oppholdet varer.
Det blir forventa at vertsfamiliene er interessert i ungdommene de har invitert hjem til seg, og involverer dem i familien og det daglige arbeidet på gården. Elevene skal få kost og losji og spise måltidene sammen med familien. Ungdommene skal ha eget rom og tilgang til bad.

– Det er nyttig om familien og eleven i fellesskap finner ut av hva som forventes og hvordan de skal legge opp arbeidsdagen og hverdagen ellers. Det forventes ikke lønn eller lommepenger for arbeidet. Likevel er det opp til vertsfamilien om de ønsker å gi en gave i form av penger eller annet når ungdommen reiser hjem. Men dette er absolutt ikke noe krav, understreker Poulstrup.

Elevene skal bidra med praktisk arbeid på gården som tilsyn og stell av dyr, fôring, gjerding, arbeid med jord og beite og annet forefallende arbeid som står på dagsorden. Noen av elevene har erfaring med maskinarbeid, andre har det ikke.

Avklar forventninger

Det overordnede målet for praksisoppholdet er å gi elevene et innblikk om jordbruk i andre land, med andre produksjonsmåter og type driftsformer enn det de er vant med fra hjemlandet.
Poulstrup understreker at det er viktig at begge parter vet hva som forventes av den andre, og at elevene kjenner at de er til nytte på gården og får arbeidsoppgaver de kan mestre. Med sin unge alder har de fleste av elevene ingen lang erfaring med landbruk. Poulstrup sin erfaring er likevel at de elevene som velger å reise på praksis i utlandet er fulle av pågangsmot og har god disiplin.
Ungdommene har privat forsikring slik at vertsfamiliene ikke trenger å tenke på forsikring under oppholdet.

Mitt opphold i Irland

Min vertsfamilie hadde et bruk med to boliger. Jeg bodde sammen med besteforeldrene på den ene gården og eierne bodde på den andre. Det fungerte fint og vi spiste som regel sammen.
I helgene var vi blant annet en tur på besøk i byen Cork, hvor de viste meg litt av byen. På hverdagene jobbet jeg sammen med bonden og en annen ansatt, med å stelle griser og 150 melkekyr. Jeg lærte mye om beiting og stell av dyr. Jeg hjalp også til med å vaske fjøset, da det var den tiden på året det skulle gjøres.
Jeg lærte familiens arbeidsrutiner, og de var gode til å fortelle meg hvorfor de ulike arbeidsoppgavene skulle gjøres og hvordan de skulle løses. Da jeg reiste derfra fortalte de meg, at de hadde hatt mange elever før meg, men at jeg var en av de beste.
Min egen familie og jeg er invitert på sommerferie dit neste år.
Jeg er glad for alt det jeg har lært – særlig fordi noe av det er veldig annerledes enn det jeg kjenner fra Danmark.

Mathias (18 år)
Foto: Delsted Production

Ønsker mer utveksling

Rune Haaland, rektor ved Øksnevad vgs., tror rogalandsbonden har mye å tilføre danske ungdommer.

Haaland er glad for initiativet fra Nordjyllands Landbrugsskole og håper bønder over hele Rogaland melder sin interesse for å ta imot de danske ungdommene.

– Norsk landbruk er eksotisk for danskene, ikke minst vårt sauehold og bruk av utmark. Størrelsen på bruket er også mye mindre enn de fleste er vant med, sier Haaland.

Trenger vertsfamilier

Øksnevad vgs. har tatt på seg ansvaret for å finne vertsfamilier til de danske elevene som kommer til Rogaland i høst. Kjell Øystein Håkonsen, avdelingsleder naturbruk, viser til at skolen har lang erfaring med å sende elever på hestelinja blant annet til Tyskland, Nederland og Belgia på praksisopphold. Skolen ser for seg et lignende tilbud for landbrukselevene sine.
Han peker spesielt på at et slikt opphold er en modningsprosess for ungdommene og at verdien av å bo i en fremmed familie og lære om andre kulturer ofte er vel så viktig som det faglige utbyttet. Håkonsen oppfordrer bønder som er interessert i å vite mer om å ta kontakt med han for mer informasjon. Hans erfaring er at slike opphold kan være starten på et vennskap med en hel dansk familie.

– Mange opplever å bli invitert hjem til ungdommens familie og motsatt. Det har vi mange eksempler på, sier Håkonsen.

Godt samarbeid med Danmark

Rektor forteller at de to skolene, som begge utdanner elever i landbruksfag, har utviklet et godt samarbeid de siste fire årene. Kontakten blei etablert da elever ved naturforvaltningslinja ved Øksnevad vgs. reiste til Danmark på studietur og fikk kontakt med skolen på Nord-Jylland. Siden den gang har delegasjoner fra begge skolene besøkt hverandre for å diskutere hvordan de kan gi elever ved begge skolene tilbud om utveksling. Haaland forteller om planer på flere nivå:

  • At norske elever skal få tilbud om kortere praksisopphold i Danmark.
  • At hele skoleklasser kan reise på studietur for å besøke den danske skolen og området rundt.
  • Å tilby et fjerde studieår etter agronomen for norske elever i Danmark.

Haaland forteller at skolen i Nord-Jylland er klar til å tilby norske elever Produksjonslederutdannelse. Samtidig er danskene interessert i undervisning innen Naturforvaltning, som tilbys ved Øksnevad. Rektoren ser også for seg at det kan bli aktuelt å invitere danske lærere til Norge og motsatt.

– Det er mye på gang, men vi må ikke gape for høgt i starten og risikere å få kjeven ut av ledd, sier Haaland.

www.oksnevad.vgs.no / www.njylls.dk

Stikkord denne saka: