Utfordringen ligger i å utvikle nye næringer,ikke minst grønne næringer, sier finansminister Siv Jensen

Utfordringen ligger i å utvikle nye næringer,ikke minst grønne næringer, sa finansminister Siv Jensen

Norsk landbrukssamvirke frontet grønn næringsutvikling og matindustriens rolle i norsk næringspolitikk og under årets Mat og landbrukskonferanse.

 

Eirik Stople

 

Konferansen ble en solid voksenopplæringsarena i samfunnsøkonomi der fortsatt vekst og økt produktivitet er oppskriften for å trygge fremtiden for norsk økonomi. I løpet av kort tid har så vel den politiske eliten som landbruket sine representanter utviklet nye og visjonære begreper om bioøkonomi, som etter hvert må fylles med konsistens og innhold.
– Norge og verden står framfor et grønne skifte som betyr fortsatt vekst, men på fornybare ressurser, lyder det. Finansminister Siv Jensen, mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug og tildligere mat og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum deltok fra det politiske miljøet.

 

Det kommer en tid etter olja
Styreleder i Norsk landbrukssamvirke, Sveinung Svebestad, trakte opp et fremtidsbilde hvor han pekte på landbruket sin rolle i en morgendag som vil være mindre oljeavhengig. Svebestad viste til Regjeringens tiltredningserklæring om å styrke fastlandsindustrien.
– Da trenger vi forskning av en helt annen kaliber enn vi har i dag, sa Svebestad. Han regnet med at det var siste gang vi så et forslag til kutt i midlene til landbruksforskning i statsbudsjettet.
– Regjeringa må ville noe, markedet alene kan ikke ordne opp. Norge trenger en aktiv næringspolitikk mente styrelederen, og viste til de politiske grepa som ble tatt i forbindelse med utviklingen av oljenæringa.

– Landbruket vil bidra med å ta Norge inn i bioøkonomien. Vi er rett og slett en framtidsrettet næring som vil fremme utvikling, innledet Svebestad.

 

Sagt i møtet:

– Bytteforholdet mellom salg av dyr olje/gass og billig vareimport fra østen har vært avgjørende for vår velstandsutvikling, Erling Rød larsen, samfunnsøkonom.
– Verdier må skapes før de kan fordeles, Siv Jensen, finansminister
– Det må investeres for å skape vekst, Siv Jensen, finansminister.
– Nå er alt under endring samtidig,Trygve Slagsvold Vedum,  stortingsrepresentant ( SP).
– Naturen gir ikke straff eller belønning, bare konsekvenser, Sveinung Svebestad, styreleder i Norsk landbrukssamvirke.

Les mer i Bondevennen

- Nå er alt under endring samtidig, sier stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedun (SP)

– Nå er alt under endring samtidig, sa stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedun (SP)

 

Stikkord denne saka: