Utan for Jæregg var bøndene på plass for å stoppe all transport av egg.

Utan for Jæregg var bøndene på plass for å stoppe all transport av egg.

 

Her kan du sjå bilete frå gårsdagens eggblokade.

Jane Brit Sande

 

Det var travelt å vere leiar av Rogaland Bondelag. Her er Ola Andreas Byrkjedal i telefonen midt i blokaden.

Det var travelt å vere leiar av Rogaland Bondelag. Her er Ola Andreas Byrkjedal i telefonen midt i blokaden.

 

 

Bøndene var på plass rundt klokka 5. Her har Sonja Herikstad Skårland klar med frukosten, klokka er 7.

Bøndene var på plass rundt klokka 5. Her har Sonja Herikstad Skårland klar med frukosten, klokka er 7.

Her demonstreast det korleis mjølka vert eit ureint produkt med aukande transport og import i landbruket.

Her demonstreast det korleis mjølka vert eit ureint produkt med aukande transport og import i landbruket.

 

 

Arnstein Røyneberg, som er varamedlem i Norges Bondelag, vert intervjua av TV-Vest.

Arnstein Røyneberg, som er varamedlem i Norges Bondelag, vert intervjua av TV-Vest.

Kristin Ianssen, nestleiar i Norges Bondelag, og Lisa Medhus Breiland, styremedlem i Rogaland Bondelag, er her på plass på Forus. Der var det blokade utanfor eggpakkeriet Johnas H. Meling.

Kristin Ianssen, nestleiar i Norges Bondelag, og Lisa Medhus Breiland, styremedlem i Rogaland Bondelag, er her på plass på Forus. Der var det blokade utanfor eggpakkeriet Johnas H. Meling.

 

 

 

 

 

 

Stikkord denne saka: