bv28_aktuelt2a

– Det er for galt at dette må gå som avrens, til dyrefôr eller produksjon av stivelse. Mange av disse potetene feiler ikke noe annet enn at de er for små, mener Arne Vagle, nummer tre fra høgre.

 

Regnet som kom litt uti juli, gjorde godt i potetåkrene på Jæren.

 

Anne Kari Grimstad
Da potetdyrkere møttes i åkeren til John Nybø i Randaberg, den 8. juli, var det nylig kommet omkring 40 millimeter nedbør hos de fleste. En av dyrkerne mente at poteter trenger 25 millimeter nedbør per uke, og Arne Vagle i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland rekna fort ut at da holdt dette bare i ca. ti dager. Flere av de som var med på markdagen mente at det som hadde kommet, var for lite. Litt nede i jorda var det knusktørt.

Skal vi sprøyte ned potetriset nå?

Flere hadde begynt, men Vagle hadde ikke noe klart svar. Han mente at det er nok med éi sprøyting på tidligpotetene. Det store spørsmålet når det gjelder nedsviing, er om en vil få brune flekker på knollene hvis det er tørt. Potetene skal være fuktige i tre dager for at en skal unngå skade. Nå hadde det antakeligvis kommet nok regn til at knollene ikke ville bli skadd. Han var derimot klar på at nå måtte alle starte å sprøyte mot tørråte. Å ta sjansen på å vente her, er dårlig gjort overfor andre dyrkere. Det skal lite smitte til for å smitte ut et stort område. Og haugen med gamle avfallspoteter som noen har bak løa, må vekk.

Mye skurv

I pakkeriet på garden hadde John Nybø sett en del skurv denne sesongen. Vagle var spent på om det kom til å bli mye sprekking, nå når tørke var blitt avløst av regn. Tidligsortene ville neppe være så utsatt, der hadde veksten stagnert nå. Men én av dem som var med på markdagen hadde sett at Folva hadde begynt å sprekke. Vagle var spent på om det kommer  til å bli mye hule knoller i år. Det henger sammen med vatntilgangen under knolldanninga. Lus hadde han sett litt av lenge, men ikke så mye at det var kritisk.
– Potetene i Randaberg står utrolig fint. Det er bedre med litt for tørt vær enn litt for vått. Slik summerte potetbøndene i Randaberg opp sesongen så langt.

bv28_aktuelt2b

Disse Asterix-potetene i åkeren til John Nybø er forholdsvis store til å være såpass tidlig
(8.juli), og de er jevne og fine.

bv28_aktuelt2c

I pakkeriet hos John Nybø er de en del plaga med skurv på potetene i år. Dette er typisk flatskurv, med stjerneforma oppsprekking.

 

 

Stikkord denne saka: