Dyrkingskammer for tomatplanter hvor man kan styre CO2 tilførselen og måle fotosyntesen ved ulike temperaturer. Dette utstyret er utviklet av forskningsgruppen. Foto Even Bratberg

Dyrkingskammer for tomatplanter hvor man kan styre CO2 tilførselen og måle fotosyntesen ved ulike temperaturer. Dette utstyret er utviklet av forskningsgruppen. Foto Even Bratberg

Økte energipriser har ført til at veksthusnæringen er meget bevist på å redusere energiforbruket i produksjonen. For å oppnå dette er det nærliggende å lage systemer for å ta vare på varmen fra stor innstrålig om dagen og bruke denne energien til oppvarming etter behov.

Even Bratberg

Dette dyrkingssystemet som kalles ”lukkede veksthus” vil lett gi veksthus med høye dagtemperaturer som kan være noe høye for god plantevekst, men som kan utnyttes ved å doble CO2-konsentrasjonen. Det er temaet til doktorgradsforskningen (PhD) til Arne Bjørn Hückstäd, som har tittelen: ’Fotosyntese og vekst hos veskthuskulturer ved høy dag temperatur og økt CO2-tilførsel’, og som ble forsvart på Universitetet for miljø- og biovitenskap 18. desember.

Døgntemperatur

Det er den gjennomsnittlige døgntemperaturen som hovedsakelig bestemmer utviklingshastigheten hos planter. Ved høye dagtemperaturer er det derfor ønskelig å senke natt temperaturen. For planter som tolererer høye dagtemperaturer og lave natt temperaturer vil det derfor være mindre behov for lufting eller kjøling på dager med høy innstråling, og redusert behov for oppvarming om natten ved bruk av dyrkingssystemet ’lukkede veksthus’. For å kunne nytte dette dyrkingssystemet best mulig blir det tilført ekstra CO2 til veksthusatmosfæren. Dette forskningsarbeidet går ut på å undersøke hvor høye temperaturer plantene kan utnytte ved høy CO2 og samtidig ha en økt fotosyntese og vekst.

Energisparing på 20 prosent

Resultatene fra disse studiene viser at dagtemperaturen kan økes betydelig under gode lysforhold og høye CO2-nivåer. Resultatene viser også at for tomatkulturer kan natt-temperaturen senkes uten at fotosyntesen eller veksten reduseres. I fremtiden bør resultatene kunne brukes for utvikling av strategier for å øke dagtemperaturen ved økt belysningsstyrke og høyt CO2-innhold, samtidig som natt-temperaturen kan senkes.
– Ved bruk av ’lukkede veksthus’ vil dette føre til en betydelig energisparing, ja resultatene indikerer en potensiell energisparing på 20 prosent i forhold til dagens energiforbruk, hevder Arne Bjørn Hückstäd.
Arne Bjørn Hückstäd (30) er fra Tyskland og har bachlorgrad i Horticultural Science fra Leibniz Universität i Hannover og master i plantevitenskap fra Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Han begynte som doktorgradstipendiat på UMB i 2009 på Veksthusprosjektet finansiert av Norges Forskningsråd.
Hovedveileder har vært professor Hans R. Gislerød (UMB) og med dr. Leiv M. Mortensen (UMB), dr. Silke Hemming (Wageningen, Nederland) og dr. Hans Peter Kläring, (Tyskland) som medveiledere.

Resultatene fra doktorgradsforskningen viser at det er muligheter å utnytte høye dag temperaturer og lave nattemperaturer til økte avlinger og samtidig generere energisparing – en ren vinn-vinn situasjon. Foto: Even Bratberg

Resultatene fra doktorgradsforskningen viser at det er muligheter å utnytte høye dag temperaturer og lave nattemperaturer til økte avlinger og samtidig generere energisparing – en ren vinn-vinn situasjon.
Foto: Even Bratberg

Stikkord denne saka: