Hør! Truls Olve Terjesønn Hansen, Norges dyktigste fagmann på jordløsning, deler av sin kunnskap i ukens podcast-episode. Foto: Hans Martin Landstad

Engdyrking for dummies (Reprise)

24. mars 2023

Kan vi parkere plogen, eller er det for godt til å være sant?

I denne podcast-episoden skal det handle om fornying av eng. Ei god, lønnsom eng lager seg ikke selv, og i mange grovfôrområder står det mye gammel eng, som ikke lenger gir nok avling. Noen steder er plogen parkert, men i områder med mye nedbør og jordpakking er det dokumentert at pløying må til for å få store avlinger i enga.
Dette er del én av to episoder om engdyrking «for dummies», der vi tar for oss grasdyrking på helt grunnleggende nivå. I episoden hører du bonde Vidar Mokleiv og mannen som sannsynligvis er Norges dyktigste fagmann på jordløsning; Truls Olve Terje­sønn Hansen.

Du finner podcasten vår her eller der du lyttar til podcast.

Stikkord denne saka: