Ingen stuegris: Selv når den må innomhus, skal sauen kunne utøve sin naturlige adferd. Foto: Istock

Sauen skal ha det godt – ute som inne.

Ingvild Steinnes Luteberget

Norge skiller seg fra de fleste andre land som har mye sau, med det at vi har sauen innomhus om vinteren. I forskrift for hold av småfe er det ikke gitt spesifikke arealkrav til sau, som det er for de andre dyreartene. Sauen er tilpasningsdyktig, men det er viktig at vi lager hus som gjør at dyra i størst mulig grad kan få utøve sin naturlige adferd.

I ukens podcast skal vi snakke om hvordan vi best mulig kan tilpasse husdyrmiljøet til sauen, for å oppnå best mulig dyrevelferd og produksjon innendørs. Professor Knut Egil Bøe fra NMBU, forteller om forskning som er gjort under norske forhold. Småferådgiver i Nortura, Linn Hege Engen, deler sine erfaringer om hvordan vi kan bruke forskningen i praksis, både i tilfeller der vi skal bygge nye hus, eller tilpasse eksisterende driftsbygninger best mulig til sauen.

Knut Egil Bøe, NMBU

Linn Hege Engen, Nortura

Du finn Bondevennens podcast der du lyttar til podcast eller på bondevennen.no/pod

Stikkord denne saka: