Sterkere konstruksjon: Bildet er et demonstrasjonsgjerde hos HT-gjerde på Karmøy. Legg merke til at skråstiveren er plassert midt på hjørnestolpen. Hele konstruksjonen er styrket av en wire som går langs bakken fra hjørnestolpen og rundt kubben der skråstiveren stopper.

Ragnar Vikingstad mener bønder er tjent på en norm for hvordan gjerder skal monteres.

Jane Brit Sande

Ragnar Vikingstad, tidligere bonde, mener han har det som kan være løsningen på hodebry og frustrasjon skapt av gjerder som ikke holder stand. De siste fire årene har HT-gjerde, hvor Vikingstad er prosjektleder, satt opp 50 mil med gjerder, primært på Haugalandet og deler av Vestlandet. Mye av dette i kupert og krevende terreng.
– Det hele startet med at jeg kjøpte en gjerdemaskin. Jeg så fort behovet for en slik virksomhet, sier Vikingstad.

Gjerdeentusiast

Gode gjerder engasjerer Vikingstad. Derfor har han i flere måneder arbeidet med å utarbeide en norm for hvordan gjerder skal monteres.
– Denne normen, eller standarden, krever ikke noe spesielt utstyr eller maskiner. En stolpe er en stolpe. Jeg mener problemet er at gjerdestolpene blir brukt feil, sier Vikingstad.
Han tror og håper at arbeidet hans er nyttig for bøndene. Han viser til eksempler der utbygger har fått pålagt å sette opp gjerde for grunneier. Vikingstad mener disse gjerdene alt for ofte er av dårlig kvalitet.
– Den parten som bestiller tjenesten må vite, og kreve, hvordan arbeidet skal gjøres, mener Vikingstad.
– Dersom denne standarden er en del av avtalen, og gjerdene ikke holder, kan bonden ha grunnlag for erstatningskrav, sier han.

Dypt nok

HT-gjerde AS anbefaler at hjørnestolpen skal settes 80-90 cm ned i jorda. Skråstiver skal plasseres omtrent på midten, og styrkes med en wire som går langs bakken.
– Med denne metoden må både skråstiver og gjerdestolpe flyttes på for at hele konstruksjonen skal bli skeiv. Standarden jeg jobber med handler om å bruke gjerdestolpene taktisk. Et gjerde som er satt opp skikkelig kan bli stående så lenge som 20 år, sier Vikingstad.
– De aller færreste bønder har under fem kilometer med gjerder. Noen bønder har flere mil. Da er det viktig med gjerder som holder, sier Vikingstad.

Ragnar Vikingstad, HT Gjerde AS

Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag

Bondelaget vil vurdere

Vikingstad har allerede presentert sin idé til Norges Bondelag.
– Foreløpig har vi ikke tatt stilling til om Vikingstad sitt forslag til en standard blir normen for gjerdemontering, eller om det i det hele tatt er noe som skal utarbeides. Dette er noe vi skal se nærmere på, sier Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag.
– Det er helt opplagt at en norm for gjerdemontering er nyttig for bøndene. Det ser vi både i erstatningssaker, og saker der utbygger har fått pålegg om å bygge gjerde for grunneier, sier Ødegård.

Stikkord denne saka: