Friske kalver utnytter fôret godt, trenger ikke antibiotika og vokser seg til slaktemoden alder på kortere tid. En gruppe forskere ledet av Veterinærinstituttet har satt seg som mål å kartlegge faktorer knyttet til råmelkskvalitet og kalvehelse. (illustrasjonsfoto, Bondevennen)

Globale utfordringer som befolkningsvekst og klimaendringer aktualiserer behovet for å satse på norsk mat produsert på norske ressurser. Drøvtyggere utpeker seg i denne sammenheng.
Fordelen med drøvtyggere er at de kan utnytte norskprodusert fôr og beiteområder i inn- og utmark som ikke er egnet for alternativ matproduksjon.

Landbruksdirektoratet

Det er i dag større etterspørsel enn tilbud for storfekjøtt i det norske markedet. Kjøttproduksjonen er i stor grad basert på dyr fra melkeproduksjonsbruk. Friske kalver utnytter fôret godt, trenger ikke antibiotika og vokser seg til slaktemoden alder på kortere tid. Kunnskap om faktorer som påvirker kalvehelse og velferd er derfor viktig for næringen og den enkelte gårds produksjonsøkonomi. En gruppe forskere ledet av Veterinærinstituttet har satt seg som mål å kartlegge faktorer knyttet til råmelkskvalitet og kalvehelse

God melk gir sunne kalver

Hovedmålet for prosjektet QualityCalf, finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, er å bidra til et fremtidsrettet og bærekraftig storfehold ved å finne frem til gode melkefôringsstrategier for kalv og undersøke sammenhenger med helse, velferd og produksjon og gi forskningsbaserte råd om tiltak. Dette inkluderer kunnskap om hvordan man kan øke råmelkskvaliteten, metoder for melkefôring, opptak av fast føde når kalven får mye melk og hvordan kalver avvennes uten vekststagnasjon.

Stikkord denne saka: