Vil redusere storfeimporten

Vil redusere storfeimporten

Nortura og Prima har gått sammen for å dekke underskuddet av storfekjøtt, med mål om å redusere importen. Med Tine på laget håper de flere melkebønder vil bidra.

Store verdiar i beite

Store verdiar i beite

Garden ligg i det karakteristiske landskapet heilt sør på Jæren, med store beiter og mykje stein. Beitene er grunnlag for auka produksjon på garden.