BN+

Mjølkekurve i endring: Bjørn Halvor Åsland har tru på meir sommarmjølk i Rogaland. Foto: TINE Mediebank


Tine rådgiving si viktigaste oppgåve er å vise bonden moglegheitene dei har, men bonden må sjølv vurdere driftsopplegget sitt basert på ressursane dei rår over, seier Bjørn Halvor Åsland i Tine.


Liv Kristin Sola


Tradisjonelt har Rogaland, spesielt Jæren, hatt mykje vårkalving og levert store mengder mjølk basert på gode beite, ofte på dyrka mark. Men med rasjonalisering og utviding av mjølkebruka har også rogalandsbonden blitt ein del av Tine si sommardump. Noko tyder på at det er i ferd med å snu.


– Bonden tilpassar seg når rammevilkåra vert endra. Også rogalandsbonden er god til å sjå kva som skjer rundt dei, seier Bjørn Halvor Åsland, distriktssjef i Tine Rådgiving Vestland Sør.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , ,