Vestlandsbonden må ta utfordringa

Vestlandsbonden må ta utfordringa

Sommarmjølk eller fjellbeite? – Me må klare begge delar. Det finst løysingar om me er villig til å gjere endringar, seier Helge Arne Espeland.

Ikkje NLR sin jobb å presse kvoteprisane

Ikkje NLR sin jobb å presse kvoteprisane

Nils Are Hatteland er svært kritisk til NLR si rolle som kvotebørs i Rogaland. – Det presser kvoteprisane. NLR skal leve av aktive bønder, ikkje dei passive, seier bonden.

Ofrar ikkje fjellbeite for sommarmjølk

Ofrar ikkje fjellbeite for sommarmjølk

Medan Tine skrur opp mjølkeprisen for å få inn meir sommarmjølk sender Eivind Midlang buskapen sin til fjells. – Men det nærmar seg ei grense for kor mykje eg kan tape økonomisk på å bruke fjellbeitet, seier bonden.

Risikosport i ung alder

Risikosport i ung alder

Asgeir Presttun lever draumen. Tjue år gammal slutta han som avløysar og vart bonde på heiltid. – Eg blir motivert av utfordringar og vil gjere ting skikkeleg, seier Asgeir.

Auka juli-mjølka med 37 prosent

Auka juli-mjølka med 37 prosent

– Men det er ikkje eit alternativ å leggja heilt om til full mjølkeproduksjon om sommaren hjå oss, seier leiaren i Vossestrand Produsentlag, Trond Olav Neteland.