Sparer kraftfôr med Grovfôrprogrammet

Sparer kraftfôr med Grovfôrprogrammet

Steinar Lima er saman med Tine i ferd med å finstille grovfôrproduksjonen og fôringa til drøvtyggarane på garden. For å ha full kontroll med grovfôrlageret og – kvaliteten – og for å spare mest mogleg kraftfôr og mineralgjødsel.

Sporer til besvær

Sporer til besvær

Høyt sporeinnhold i melka er dårlig for økonomien. Bondevennens podcast gir råd for å unngå uføret.