Gler seg over nytt fjøs

Gler seg over nytt fjøs

Åge Gyland er ein glad bonde, som smilar mykje. I desse tidene smilar han ekstra brett. Om få veker skal eit flunkande nytt mjølkefjøs takast i bruk.

Ser alltid framover

Ser alltid framover

Stig Gimre satsa frå første dag då han overtok i 2000, berre 25 år gammal. No har han og kona Kari bygd opp ei solid drift der heile driftsopplegg er basert på eit godt og rimeleg grovfôr.

Koplar nye fjøs på gamle

Koplar nye fjøs på gamle

Førre helg valfarta sambygdingar og bønder frå fjern og nær til ope fjøs i Skjold i Vindafjord kommune. To gardar viste fram eigne løysingar med påbygg på eksisterande mjølkefjøs.

Thorkild treng meir mjølk

Thorkild treng meir mjølk

Tine er ikkje lenger ei rekke enkeltståande meieri. Tine er eit konsern, og når eit stort konsern vert pressa, kan det gå ut over konkurransekrafta – og mjølkeprisen til eigarane.