Ronny riggar garden

Ronny riggar garden

«Fokus på gjeld». Mantraet frå Ronny Skårland sin rekneskapsførar har festa seg, men det hindrar ikkje bonden i å planlegge neste skritt på garden.

Ei kuvendig for Ole Tjugum

Ei kuvendig for Ole Tjugum

Ole Tjugum hadde fjøsteikningane klar. Han skulle bygge lausdrift med mjølkerobot til raudkollene sine. No har han leidd ut mjølkekvota. Byggeplanane er lagt på is.