18-åring kjøpte eigen gard

18-åring kjøpte eigen gard

Øystein Børve i Etne har brukt 11,5 millionar kroner på å kjøpe nabogarden til bruket der han vaks opp. – No skal eg jobbe for å få mest mogleg ut av drifta, seier 18-åringen.

Stillfaren nyskapar

Stillfaren nyskapar

Langtidsmodna spekeskinka frå Tor Åge Hundseid vart nyleg kåra til Årets kjøt foredla av Det Norske Måltid. Topp råvarer, eldgammal kunnskap og god tid er oppskrifta.

Stort behov for mjølk

Stort behov for mjølk

Auka forholdstal, meir feitt, meir sommarmjølk – og redusert omsetningsavgift. – Det er pengar å tene for dei som ser moglegheiter og kan produsere opp mot kvoten i år, seier Jo Helge Sunde i Tine.