Uvanlig: Søknadsbunka er uvanlig tynn hos Innovasjon Norge i år. På melk er det ikke flere enn fire sønader, så langt. Kostandsøkningen og løsdriftskravet presser i hver sin ende. – Vi har fått signal om at flere byggeprosjekt er under planlegging, sier finansieringsrådgiver Aart van Zanten Magnussen. Foto: Istock

– Vi pleier ha mange søknader liggende på denne tiden av året. Det er ikke tilfelle i år, sier Innovasjon Norge Rogaland.

Jane Brit Sande

De siste årene har de første ukene i januar vært preget av høye søknadsbunker fra landbruket hos Innovasjon Norge i Rogaland. I år er situasjonen en litt annen.

– Det begynner å tikke inn saker, men det er ikke den store pågangen som vi pleier å ha, sier Aart van Zanten Magnussen, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Rogaland, til Bondevennen.

– Vi pleier ha mange søknader liggende på denne tiden av året. Det er ikke tilfelle i år, sier han.

I skrivende stund er det kommet inn 30 saker med et totalt omsøkt beløp på 15,4 millioner kroner. Av disse er fire på melk, seks er på frukt og veksthus, to på ammeku, åtte på gjødsellager, og to på fôrlager. I tillegg kommer ulike kombinasjonssaker, for eksempel i sammenheng med generasjonsskifte.

– Helt konkret på melk, er det bare noen få søknader som har kommet inn. Det er ikke helt uventet, med tanke på det høye kostnadsnivået per i dag, men løsdriftskravet legger press på produsentene sier Magnussen.

– Noen bønder sitter muligens på gjerdet og håper at maksbeløpet skal heves. I dag er det på to millioner kroner på prosjekt til melkefjøs. Vi vet ikke hva som vil skje, men for Rogaland sin del er det lite rom for å øke maksbeløp uten å få større tilskuddspott sier han.

Landbruks- og matdepartementet sender oppdragsbrev til Innovasjon Norge om IBU-midlene og fordelingen av dem, om kort tid, trolig i februar, ifølge Magnussen. Det er ventet at fordelingen av den økte investeringsstøtte rettet mot små og mellomstore storfebruk også kommer i samme brev.
Magnussen er ikke redd for at IBUmidlene i Rogaland ikke skal bli fordelt.

– Vi forventer flere søknader, og vi har fått signal om at flere byggeprosjekt er under planlegging. De bøndene som er avventende, bør ikke vente for lenge, sier han.

Stikkord denne saka: , , ,