Mykje fjøs for pengane

Mykje fjøs for pengane

Mona Lise Håland og Karstein Grønning overtok heimegarden til Karstein på Sagland i 2022. I november 2023 flytta dei kyrne inn i nytt robotfjøs.

Permanent kalvingsbinge i båsfjøset

Permanent kalvingsbinge i båsfjøset

Ragnhild og Frode Borø Svaland fekk god plass i kufjøset då dei bygde kaldfjøs til ungdyra i 2022. Plassen har dei blant anna brukt til å gjere om dei to inste båsane på eine sida av fôrbrettet til permanent kalvingsbinge.