Eit heftig prosjekt i Bjørheimsbygd

Eit heftig prosjekt i Bjørheimsbygd

Å drive gard i Bjørheimsbygd lokka meir enn bylivet og sikre jobbar for Marianne og Torstein Barkve. – Det gir meining å produsere mjølk og mat her i Bygda, seier Marianne.