Bygde robotfjøs med fôringsliggebås

Bygde robotfjøs med fôringsliggebås

Viljen Nedrebø har nett teke i bruk ombygd og påbygd robotfjøs med fôringsliggebås til ein totalkostnad på 4,5 millionar kroner. – Ei investering med basis i eigen kvote og garden sine ressursar elles, seier bonden.

Gir liv til ein draum

Gir liv til ein draum

Gjennomtenkte val, gjenbruk, og enkle og billige løysingar er sentrale grep i Solvor og Leif Rune Sundfør si historie om draumen som blir verkeleg.

Store endringar i danske fjøs

Store endringar i danske fjøs

2022, 2024, 2027, 2029 og 2034. Danske storfebønder står framfor store endringar og investeringar dei neste åra, når skjerpa krav til hald av storfe skal gjennomførast i alle fjøs.

Skal bygge på Berge

Skal bygge på Berge

Sterk vilje og grundig planlegging trengst for å lukkast med mjølkeproduksjon i bratte vestlandsbakkar. Øyvind Berge er villig til å satse, og er glad for å ha foreldra med på laget.