– Heilt feil tidspunkt

– Heilt feil tidspunkt

Norsk Bonde- og Småbrukarlag varslar omkamp om lausdriftskravet. – Heilt feil tidspunkt. Utsetter vi lausdriftskravet kan vi gløyme ei investeringspakke, seier Anders Felde i Vestland Bondelag.

Gode råd på byggeplassen

Gode råd på byggeplassen

Torgeir og Kristine Lavik bygger fjøs i tre og grindverkskonstruksjon. – Som ny bonde kjennest det godt å bli følgd opp av ein mentor med nettverk, overblikk og erfaring. Det viktigaste er likevel eit positivt sinn, seier Torgeir, og viser til samarbeidet med mentor Eivind Myrdal.

Moglege nye forskriftskrav til hald av storfe

Moglege nye forskriftskrav til hald av storfe

Mattilsynet føreslår å innføre omsorgsbingar til alle dyr i alle typar storfefjøs. I tillegg ønsker dei endringar i krav til beite og mosjon for storfe. Heilårleg krav til mosjon for storfe i båsfjøs frå 2024 er foreslått teke bort.

Grindverkskunstnar vil bygge fjøs

Grindverkskunstnar vil bygge fjøs

Med tømmer frå eigen skog bles Tore Hunseid-Birkeland liv i den eldgamle vestlandske byggeskikken med grindverksbygg. Grindverkskunstnaren tar gjerne oppdrag også for landbruket.