Moglege nye forskriftskrav til hald av storfe

Moglege nye forskriftskrav til hald av storfe

Mattilsynet føreslår å innføre omsorgsbingar til alle dyr i alle typar storfefjøs. I tillegg ønsker dei endringar i krav til beite og mosjon for storfe. Heilårleg krav til mosjon for storfe i båsfjøs frå 2024 er foreslått teke bort.

Grindverkskunstnar vil bygge fjøs

Grindverkskunstnar vil bygge fjøs

Med tømmer frå eigen skog bles Tore Hunseid-Birkeland liv i den eldgamle vestlandske byggeskikken med grindverksbygg. Grindverkskunstnaren tar gjerne oppdrag også for landbruket.

Eit praktbygg sauen verd

Eit praktbygg sauen verd

Eit grundig reknestykke viste at prislappen på å bygge i tre og tradisjonell grindverksstil ikkje vart høgare enn andre alternativ. – Då gjekk me for tradisjon og miljø, seier sauebonde Ole Velde.

Ny giv for Dagros i Gulen

Ny giv for Dagros i Gulen

Ein køyretur langs smale bygdevegar i Gulen kommune er som ei reise attende til ei tid der all ting stod stille, også hjå mjølkeproduksjonen, inntil i vinter.