Krev investeringspakke for mjølk

Krev investeringspakke for mjølk

Bondelaget har i årevis prøvd å forklare politikarane at eit lausdriftskrav utan friske midlar berre er ønsketenking. – Med dagens vilkår og løyvingar diskvalifiserer i praksis regjeringa dei fleste mjølkebruk under 30 kyr for ei framtid i næringa, seier Anders Felde.