Den internasjonale sauekonferansen North Atlantic Native Sheep And Wool Conference blir i år arrangert i Setesdal, 10.-13. oktober.

Jane Brit Sande

Den fire dager lange konferansen har et rikholdig program med både norske og internasjonale foredragsholdere. Blant annet skal Sven Reiersen holde et innlegg om avlsarbeidet på norsk spel, Bjørg M. Solheim fra Telespinn skal snakke om garnproduksjon av norsk ull, tyske Natalie Ketterle skal snakke om utnytting av skrapull til gjødsel og Arnajaraq Svenningsen skal snakke om sauehold på Grønland.

Det blir også marked og utstilling, demonstrasjoner, og utflukter med blant annet gårdsbesøk.

Spelsauen har fått sin velfortjente plass på programmet. Setesdal var ett av de få stedene der den reinrasa spelsauen var godt bevart, da den holdt på å dø ut som egen rase rundt år 1900.

Se konferansens nettside nansw2019.com for fullt program og informasjon om overnatting, påmelding, mm.

Stikkord denne saka: