Alt i sau

Alt i sau

At ein familie kan leve av 170 vinterfôra spælsau høyrest ikkje heilt logisk ut. Men Kristina Jordalen og Ivar Haug er aktive på alle områder som har med sau å gjere; hund, ull, avl, beite og sanking. Då gir det meining.

Overgangsfôring til beite

Overgangsfôring til beite

Nå er det endeleg tid for at beitene skal fyllast med dyr igjen. Overgangen frå innefôring med surfôr til ungt beitegras er stor for vomma, så korleis gjer du overgangen god?

Sau – avl gir resultater

Sau – avl gir resultater

Søyene i sauehuset hjå Eirik Braut Serigstad er høgreiste og kraftige. Eit aktiv avlsarbeid gjennom mange år gir gode resultat, både på tilvekst og på kvalitet på slakteoppgjeret.