Vêren utgjer forskjellen

Vêren utgjer forskjellen

Er du blant dei som rynker på nasen og ikkje vil punge ut for ein god vêr? Veldig lite smart. – Å spare på vêren er svært dårleg butikk, seier sauebonde Morten Munkeby.

Nye eigenskapar i saueavlen

Nye eigenskapar i saueavlen

Tradisjonelt har NKS-avlen handla mest om mjølkeevne og tilvekst. No vil NSG sjå på fleire eigenskapar, som spenestørrelse, mastitt, fruktbarheit, fødselshjelp og metanutslepp.