Stor smak av liten sau

Stor smak av liten sau

Tjue år med tolmod og målretta avl har resultert i det som kan hende er verdas minste sau. Men om den spesielle sauen til Astrid og Knut Landsnes er liten av vekst, er den stor på smak.

Grindverkskunstnar vil bygge fjøs

Grindverkskunstnar vil bygge fjøs

Med tømmer frå eigen skog bles Tore Hunseid-Birkeland liv i den eldgamle vestlandske byggeskikken med grindverksbygg. Grindverkskunstnaren tar gjerne oppdrag også for landbruket.

Eit praktbygg sauen verd

Eit praktbygg sauen verd

Eit grundig reknestykke viste at prislappen på å bygge i tre og tradisjonell grindverksstil ikkje vart høgare enn andre alternativ. – Då gjekk me for tradisjon og miljø, seier sauebonde Ole Velde.