Har du et dødt dyr på gården skal du i mange til­feller melde fra om dette. Først til Mattilsynet. Så til Norsk Protein. Rekkefølgen er viktig her: Mattilsynet må ha beskjed først, slik at vi kan ta prøver av de dyr­ene som skal tas prøve av, før Norsk Protein henter kadaveret.

Hvilke dyr skal du melde ifra om?

Alle har en plikt til å melde ifra dersom en har mistanke om at dyr kan ha alvorlig smittsom sykdom (Matloven § 6).
Du har også en plikt til å melde ifra til Mattilsynet om dette (Bekjempelsesforskriften § 11):
Døde storfe over 4 år
Døde sauer og geiter over 18 måneder
Døde hjort over 12 måneder
Storfe, småfe og hjortedyr som har endret adferd eller mistet evne til å bevege seg naturlig skal også meldes fra om, uansett alder.

Meld fra til Mattilsynet først

Når du har et dødt dyr som faller inn i kategorien av dyr som skal prøvetas (se liste ovenfor) skal du melde ifra til Mattilsynet.

Slik melder du fra til Mattilsynet

Vi foretrekker at du melder døde dyr via internett, men det er også mulig å gjøre det per telefon, til ditt nærmeste avdelingskontor av Mattilsynet.
Gå inn på mattilsynet.no. Trykk på knappen «varsle oss» høyt oppe på siden. Deretter velger du «innmelding av døde produksjonsdyr» og fyller ut det elektroniske skjemaet med de opplysningene vi ber om.
Ring oss hvis du har problemer med å melde ifra elektronisk: 22400000. Vi kan hjelpe!
For deg som er medlem i Kukontrollen: Det holder IKKE å melde dyret dødt i kukontrollen. Du MÅ melde fra til Mattilsynet i tillegg.

Hvorfor skal du melde fra

Mattilsynet ønsker å undersøke disse dyrene for såkalte TSE-sykdommer (TSE- Transmissible Spongiform Encephalopathies= overførbare spongiforme encefalopatier). Et annet ord for TSE er prionsykdom. Dette er en smittsom nevrologisk sykdom som ødelegger hjernevevet. Det finnes ingen behandling for sykdommen, og dyr som blir smittet vil etterhvert dø.
I Norge overvåker vi forekomsten av prionsykdom hos følgende dyrearter:

  • Storfe (BSE, bovin spongiform encephalopati/kukalskap)
  • Småfe- skrapesjuke
  • Hjortedyr (CWD, Chronic Wasting Disease/skrantesjuke)

Vi ønsker å ha oversikt og kontroll over forekomsten av prionsykdom hos aktuelle dyrearter i Norge. Vi har derfor et såkalt overvåkingsprogram for skrapesyke, kugalskap (BSE) og skrantesyke (CWD).
Overvåkingen består i å ta ut prøver av hjernen på selvdøde dyr og eventuelt dyr med mistenkelige symptomer. Overvåkingsprogrammene (prøvetakingsprogrammene) er en internasjonal forpliktelse vi har gjennom å være medlem av EØS. Så lenge vi kan vise til at vi er negative for disse prionsykdommene vil dette gi oss fortrinn i handel med dyr i EØS, og vi kan stille strengere krav til dyr som importeres til landet vårt. Fordelen med å kunne stille strengere krav til dyr som importeres til landet vårt er at vi kan beholde den gode dyrehelse situasjonen vi har i Norge i dag.
Alle prionsykdommer er dødelige, og vi ønsker ikke å ha denne smitten i landet vårt. Overvåking av sykdomsforekomst er viktig for å forebygge og begrense spredning av disse alvorlige sykdommene. Det er derfor viktig for oss å prøveta flest mulig dyr.

Meld fra til Norsk Protein

Etter at du har varslet Mattilsynet om det døde dyret og dyret er prøvetatt, må du bestille henting av dyret hos Norsk Protein.

Slik melder du fra til Norsk Protein
Gå inn på www.norskprotein.no. Trykk på «ny innsamlingsordning i 2016 (Klikk her for å gå videre)». Deretter må du logge deg på Webportal kadaver med produsentnummer.
På nettsidene til Norsk Protein finner du informasjon om den nye innsamlingsordningen som er kommet i gang, og hvilken ordning som gjelder der du bor. Det er forskjellige firma som henter kadaver på vegne av Norsk Protein, avhengig av hvor du bor i landet.
Både Mattilsynet og Norsk Protein kan hjelpe deg med informasjon og veiledning om meldeplikt og rutinene for dette. Husk at det aller viktigste er rekkefølgen:
1. Mattilsynet
2. Norsk Protein

Hjelp oss å sikre god dyrehelse i Norge – meld fra om døde dyr!

Pressemelding fra Mattilsynet

bv37_aktuelt3

 

Stikkord denne saka: ,