Søyer som ligg før lamming

Søyer som ligg før lamming

Lamminga nærmar seg. Eit vanleg problem i tida før lamming er drektige søyer som vert liggande. Denne artikkelen tek for seg ulike årsaker til dette og kva sauebonden kan gjera for å førebyggja desse problema.

Praktiske erfaringar med spolorm

Praktiske erfaringar med spolorm

Dei fleste kjenner godt til plagene med spolorm og korleis dette kan handterast. Men stadig vekk kjem me som veterinær borti besetningar med både 20, 30 og 40 prosent spolorm-merknadar på slakt.