Kven blir neste med ringorm?

Kven blir neste med ringorm?

Ringorm, den snikande hudsjukdommen gjer bøndene uroa. – Sjekk dyra for symptom og sjekk forsikringa di, rådar bonde Benedicte Kyllingstad, som er midt i sanering.

Livsviktige stikk

Livsviktige stikk

I koronatida blir det mykje snakk om vaksine og om kor viktig det er for å unngå at me blir sjuke og får smitte. Men vaksine er viktig, også i dyreverda.