Fôring av sau fram mot lamming

Fôring av sau fram mot lamming

Det er krevjande å vere sau i tida før lamming. Det er viktig at søya held ved like eit godt hold, slik at ho er i stand til å mjølke godt når lamma kjem.

Supersauen skal ha to lam

Supersauen skal ha to lam

Jon Olav Husebø meiner to lam er nok når framtidas supersau skal dyrkast fram. Sogningen finn eigne rekrutteringsdyr blant dei mest usynlege søyene i bingane.