Kvinner i Skogbruket - Rogaland fylkeslag

(F.v.) Ingeborg Anker-Rasch, Gerd Inger Aarnes og Elisabeth Schmidt har startet fylkeslag i Rogaland for Kvinner i skogbruket. I mars arrangerer det konferanse for alle med interesse for skog.

Arrangøren er Kvinner i skogbruket – Rogaland fylkeslag. Et rykende ferskt fylkeslag med entusiasme for skogbruk.

Jofrid Åsland

Elisabeth Schmidt, Gerd Inger Aarnes og Ingeborg Anker-Rasch er kvinnene bak det nystarta laget.

Ingeborg jobber til daglig ved fylkesmannens kontor, og engasjerer seg i organisasjonen Kvinner i skogbruket på fritiden. Elisabeth Schmidt jobber også hos Fylkesmannen i Rogaland mens Gerd Inger Aarnes jobber i Skogselskapet i Rogaland.

I oktober i fjor ble fylkeslaget i Rogaland opprettet. Nå skal de ha sitt første arrangement.

Åpent for alle skoginteresserte

  1. og 13. mars går arrangementet, «Skogens klimarolle – både fjernt og nært», av stabelen. Målet er å sette fart på interessen for skog blant skogeiere og andre som er interessert i skog.

– Det er ikke nødvendig å være skogeier for å delta på arrangementet. Det holder med interesse for skogbruk, trearkitektur, eller noe annet som har med skog å gjøre, sier Ingeborg.

De tre damene bak fylkeslaget vil tilby faglig innhold og samhold blant skoginteresserte.

– Skogbruk er mer enn bare kubikk, hogstmaskiner og motorsag, sier Elisabeth.

Lørdagen blir fullstappa av foredrag om blant annet: vestlandsskogbruket, prosjekt klimaskog, skog og klima globalt og lokalt, foredrag av arkitekt, Reinhard Kropf, og workshop med skogbrukssjef, Gitte Halvorsen.

Gerd Inger Aarnes opplyser at Reinhard Kropf kommer fra et verdensanerkjent arkitektfirma, som heter Helen & Hard.

– Det Stavanger-baserte firmaet har vekket stor oppmerksomhet for deres bruk av tre i arkitektur, og vi er svært stolte av at de skal komme nettopp til oss, sier Gerd Inger, og legger til:

– Det blir mange gode tips og triks om skog for de som blir med på arrangementet.

Hun trekker fram at Fylkesmannen i Rogaland støtter konferansen.

Avskoging i Rogaland

– Rogaland er et av fylkene der skogen vokser best sammenlignet med andre deler av landet. Gran vokser for eksempel dobbelt så fort i Rogaland som i tradisjonelle skogstrøk. Skogen i Rogaland er av veldig god kvalitet, opplyser Elisabeth.

Likevel er trenden i fylket at stadig mindre skog blir plantet. I stedet blir skogen hogd og byttet ut med beite.

– Vi er redde for utviklingen globalt og hogging av regnskog, men lokalt skjer avskogingen til synelatende uten bekymring, sier Ingeborg.

Hun har ansvar for «Prosjekt klimaskog i Rogaland». Hun skal holde foredrag om prosjektet under konferansen 12. mars.

Ingeborg mener mange kunne fått mye bedre utnyttelse av skogen ved å gjøre endringer i hvordan de skjøtter skogen. Hun viser til at det i værharde områder kan fungere å plante gran sammen med eksisterende bjørk, som le for vær og vind.

– Det er veldig viktig å skjøtte skogen godt når den er ung, for å få et godt grunnlag for riktig vekst, summerer trioen.

De er enige om at det finnes mange måter å drive skogbruk på. Ikke minst for turer og friluftsliv.

Skog og friluftsliv

Under dag to av arrangementet «Skogens klimarolle – både fjernt og nært» står skogdag på Alsvik Natursenter i Sandnes på programmet. Denne dagen er for familier, og spesielt for innvandrerkvinner og barn.

– Denne dagen har vi opplegg sammen med Bygdekvinnelaget i Sandnes. Vi skal tenne bål, lage mat på bål, spikke pølsepinne og vise fram bruk av den bynære marka, sier Gerd Inger.

Hun trekker fram to poeng de har lagt vekt på under planlegging av skogdagen:

  1. Skape en møteplass for innvandrere og de som bor i området.
  2. Vise fram skogen, og hvordan skogen kan brukes til rekreasjon og friluftsliv.

– Det er ikke nødvendig å være medlem for å delta på konferansen. Foreløpig er det vi tre som drar i gang fylkeslaget. Vi er på jakt etter folk som ønsker å engasjere seg, avslutter Gerd Inger.

Mer informasjon om Kvinner i skogbruket og arrangementet «Skogens klimarolle – både fjernt og nært» finner du her: www.kvinneriskogbruket.no (ekstern lenke).

(FAKTA)

Kvinner i skogbruket

  • Arbeider for å motivere og stimulere jenter i alle aldre til deltakelse og engasjement på alle plan innen skogbruket.
  • Organisasjonen er lands-omfattende.
  • Ble stiftet i 1986 og baserer sin virksomhet på ideelt arbeid. Frem til årsmøtet 2013 var navnet på organisasjonen Jenter i skogbruket.
  • Kvinner i Skogbruket – Rogaland fylkeslag ble stiftet i oktober 2015.

Kilde: www.kvinneriskogbruket.no (ekstern lenke).

 Les mer om dette temaet i Bondevennen nummer 8.

 

 

 

 

Stikkord denne saka: ,