Dårlege vegar kostar bonden dyrt

Dårlege vegar kostar bonden dyrt

Flaskehalsar på kommune- og fylkesvegar gjer det ekstra tungvint for vestlandsbonden. Når tømmerbilen må køyre sju turar for å fylle opp hengjaren, blir det kostbart både for miljøet og lommeboka.

Ute etter vestlandsskog

Ute etter vestlandsskog

Nasjonalt mål er å verne ti prosent av skogen. Vestland har klart tre prosent til no, og det byrjar å haste.

Hentar energi i eigen skog

Hentar energi i eigen skog

Skog har størst potensial, og er billegast, når det gjeld bioenergi, seier Karl Ludvig Ådland. Flisfyring i gardsvarmeanlegg kan vera bonden sin måte å betra eigen økonomi og felles klima. Hjå Lars Kåre Almeland på Voss har flisfyren vore i bruk sidan 1980-talet.