Skogpengar hopar seg opp

Skogpengar hopar seg opp

Skogeigarar som omset tømmer, må setta av minst fire prosent av bruttoverdien av tømmeret til investeringar i skogen. Problemet? Pengane blir ståande på bok, i følgje Statsforvaltaren i Vestland.

– Brennheit marknad

– Brennheit marknad

Mange vedprodusentar ser allereie ende på vedlageret. Høge straumprisar gjer at folk sikrar seg dei dyrebare kubbane for å halde stovene varme i vinter.

Dårlege vegar kostar bonden dyrt

Dårlege vegar kostar bonden dyrt

Flaskehalsar på kommune- og fylkesvegar gjer det ekstra tungvint for vestlandsbonden. Når tømmerbilen må køyre sju turar for å fylle opp hengjaren, blir det kostbart både for miljøet og lommeboka.

Ute etter vestlandsskog

Ute etter vestlandsskog

Nasjonalt mål er å verne ti prosent av skogen. Vestland har klart tre prosent til no, og det byrjar å haste.