Ideelt? Ei søye, to spener, to lam. Men sånn er det jo ikke alltid. Hva du gjør med lam tre og fire, lærer du mer om i Bondevennens podcast.

Overskuddslam, alelam eller kopplam – kjært barn har mange navn, men hvordan håndtere dem best mulig?

Ingvild Steinnes Luteberget

Søya har to spener, og mange velger å ta i fra alle trillinger eller mer, slik at søya går med to lam. Det gir jevne og store lam om høsten…men også en gjeng med kopplam. Kopplamma har vel kanskje rykte på seg for å være et heft og ikke gi særlig økonomisk gevinst. Levendefødte lam er likevel en ressurs vi må håndtere – og det er mulig å gå litt i pluss. Sauebonde og rådgiver i Nortura, Tore Oftedal, deler av sine erfaringer og økonomiske vurderinger rundt kopplamoppdrett.

Tore Oftedal

Marianne Bådsvik

Adopsjon er også et viktig tema knytta til kopplam. Sauebonde Marianne Bådsvik forteller om hvordan du best mulig lykkes med adopsjon, slik at flest mulig søyer går med to lam. Det er bra for dyrevelferden og økonomien.

Du finn Bondevennens podcast der du lyttar til podcast eller på bondevennen.no/pod

Stikkord denne saka: