Illustrasjonsbilete frå Bondevennen sitt arkiv.

Illustrasjonsbilete frå Bondevennen sitt arkiv.

Det er minst like stor grunn til å stille spørsmål ved tysk griseavl som dansk griseavl. Det mener de ved Sveriges lantbruksuniversitet. Både i Tyskland og i Danmark klippes halen av grisene. I Tyskland blir også tennene klipt rutinemessig på unggriser.

Det finnes ingen statistikk over hvor mye antibiotika som brukes under griseoppal i Tyskland. Men i oppalet av alle matproduserende dyr, brukes 211 milligram per kilo i Tyskland, i Danmark er tilsvarede tall 43, og i Sverige 13, i følge europeiske legemiddelmyndigheter.

Sveriges lantbruksuniversitet, 23.05.2014.

Stikkord denne saka: