Best grise-liv ute?

Best grise-liv ute?

No skal forskarar finna svar på om utegrisen faktisk har det betre enn den som er inne. Dyrevernalliansens forskingsfond gir pengar til arbeidet.