Ein plan for betre grisevelferd

Ein plan for betre grisevelferd

For mange svinebønder i Rogaland kvir seg for å avliva sjuke og skadde dyr. Nå lanserer næringa ein rettleiar om tema. Ønsket er også at avlivingskurs blir obligatorisk for å få Helsegris-status.

Bygger nytt etter brannen

Bygger nytt etter brannen

Familien Hermansen opplevde det store marerittet ei augustnatt i fjor då meir enn 500 griser brann inne i eit 18 år gammalt grisehus. Nå er eit nytt, brannsikkert grisehus i ferd med å ferdigstillast på garden.

Bøndene må bidra i krevjande svinekjøtmarknad

Bøndene må bidra i krevjande svinekjøtmarknad

Behandling av spolorm, rett kraftfôr mot magesår og brunst, var blant tema då svineprodusentar under Norsvin Sør-Vest sette kvarandre stevne sist helg. Men hovudtema var likevel det evige spørsmålet om korleis svinebøndene kan tilpassa produksjonen til ein alltid varierande marknad.