Globetrottar blir grisebonde

Globetrottar blir grisebonde

Jarle Ersland og familien hans har flytt frå Gili-øyane i Indonesia til Fjellheim i Skjold. No bygger Jarle grisebingar på eigen gard i staden for ferieanlegg til turistar.

Ein smak av bondeyrket

Ein smak av bondeyrket

Rundt nitti tiandeklassingar fekk ein annleis skuledag då Nærbø Bondelag inviterte til gardsbesøk nyleg. Klasserommet er bytta med lukt av gris, ku og slakt av lam.

Ny tilsynskampanje på svin i 2021

Ny tilsynskampanje på svin i 2021

600 besetninger blir del av tilsynskampanjen på svin i 2021. NRK-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» påvirker hva Mattilsynet vil se etter.

Lysare, men stadig mørkt for svineprodusentane

Lysare, men stadig mørkt for svineprodusentane

Etter fleire år med overproduksjon og låge prisar er situasjonen lysare for svineprodusentane. – Men dagens målpris er langt frå nok til å dekke kostnadsauken og vedlikehaldsetterslepet, seier bonde Ove Aanestad.