– Ei kjempespennande tid

– Ei kjempespennande tid

– Far har aldri sagt eit vondt ord om landbruket. Derfor er me fire sysken som alle nok kunne tenke seg å overta, seier Sola-bonde Bjørn Otto Byberg. Han meiner næringa står i ei utfordrande, men spennande tid.

Brør blei nabobønder i Søredalen

Brør blei nabobønder i Søredalen

Driftsplanane som dei ferske bøndene la til grunn då dei kjøpte kvar sin gard, er lite verd som følgje av kostnadsauken. Men satsinga på bondeyrket angrar verken Torjus eller broren, Rasmus, på.