BN+

Meir enn oppskrifter: MatPrat ønsker å formidle direkte og ærleg informasjon om dei komplekse samanhengane i norsk landbruk. Foto: Istock


Kva rolle skal opplysningskontoret for kjøt og egg ha i ei tid kor me vert oppmoda om å ete mindre kjøt?


Liv Kristin Sola


Opplysningskontoret for kjøt og egg, MatPrat, skal fremje omsetning av og auke verdiskapinga for norskprodusert egg og kjøt. Ei krevjande oppgåve når tilliten til norsk matproduksjon er svekka, kjøtforbruket går ned, og reguleringslagera er historisk fulle.
Jobben vert ikkje enklare når Regjeringa ønsker å fjerne høvet til å nytte omsetningsavgift til å finansiere drifta. Grunngjevinga for framlegget, som fekk plass i regjeringserklæringa, var at det ikkje skulle prioriterast offentlege midlar til å fremje kjøtforbruk i ei tid kor det er stort press for å redusere forbruket, spesielt av raudt kjøt.
Etter vedtak på stortinget blei det i vår sett i gang ein prosess i regi av omsetningsrådet. Ei arbeidsgruppe som skal sjå på opplysningskontora og deira mandat vart etablert. Gruppa skal levere si innstilling om opplysningskontora si framtidige rolle og oppgåve, til omsetningsrådet våren 2019.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.