Smart kombinasjon: Kjøttferaser som Angus, Charolais og Limousin kan med fordel kan nyttes i kombinasjon med melkeraser, for å øke verdien av kalv som går til kjøttproduksjon. Foto: Liv Kristin Sola

Nå når kvotene skal reduseres, bør avlsstrategien på melkeku være målrettet for fremtiden. Hvilke muligheter har du på din gård? Tine rådgiving hjelper deg.

Jan Rasmussen, rådgiver Tine

Med avlsplan fra TINE får du medbestemmelse på avlsmessig utvikling i besetningen din, økt kunnskap om avl, økt inntekt, mindre arbeid og bedre dyrevelferd.
Samtale om hvilke egenskaper som er viktige i din besetning og en systematisk vurdering av sterke og svake sider hos hver enkelt ku inngår i god avlsrådgiving. Sammen finner vi en felles plan for å få de kombinasjoner som har de kvaliteter som du ønsker, enten det gjelder eksteriør, produksjon eller funksjonelle egenskaper. I avlsrådgivinga kombinerer vi også det vi ser med det vi vet (genetisk avstamming).

Når kvotene kuttes

Avlsarbeidet må ta utgangspunkt i hva kalven skal brukes til. I en situasjon hvor kvotene skal reduseres, skal avlsstrategien på melkeku være skarp og målrettet for fremtiden. Det innebærer at kjøttferaser som Angus, Charolais og Limousin med fordel kan nyttes i kombinasjon med melkeraser, for å øke verdien av kalv som går til kjøttproduksjon. Charolais og Limousin gir meget gode slakteresultater (tilvekst, klasse og litt fett). Angus er en av de mindre kjøttferasene, og krever hverken mer plass eller ombygging. Angus er også gunstig på grunn av etterspørsel i sluttmarkedet.

Nye samarbeidsløsninger

Tidligere var det flere ulike aktører som tilbød profesjonell avlsrådgiving i Norge. Dette viste seg å være en kostbar og lite optimal løsning. Flere av de største aktørene gikk derfor sammen med TINE om å utvikle en enda bedre og mer spesialisert avlsrådgiver. Samordning mellom organisasjoner skal gi økt medlemsnytte og reduserte omkostninger for bonden. Utvikling og faglig oppdatering av avlsrådgiverne skjer i tett dialog med de ulike avlsorganisasjonene. Resultatet er en enda mer kompetent avlsrådgiver fra TINE Rådgiving.

Rådgiving i reine kjøttfebesetninger

Det mest revolusjonerende i dette samarbeidet er at TINE Rådgiving også tilbyr rådgiving til rene kjøttfebesetninger. TINE og TYR skal i fellesskap arbeide for en bærekraftig ammeku- og kjøttproduksjon. Avlsrådgiving skal bidra til å avle frem funksjonelle dyr og bedre bondens økonomi.

Avlsrådgiving fra TINE Rådgiving tilbys til alle melke-og kjøttfebruk.

Vi kan:

 • Oppsett av avlsplaner for renrasa kjøttfebesetninger der det drives med raser som det er nasjonal avl på.
 • Oppsett av avlsplaner for krysningsbesetninger, der hovedformålet er riktig bruk av raser for å nå målsettingen for besetningen.
 • Bruksdyrkrysning på mjølkebruket. Bruk av kjøttfeokser for optimalt resultat i Geno sin avlsplan.
 • Vi er rasenøytrale.
 • Har kjennskap til mange raser.
 • Er en samtalepartner på individnivå, prognosearbeid slakt/liv.
 • Vi kan strategi – hva skal kalven brukes til?
 • Eksteriørvurderinger.
 • Har kjennskap til okseutvalg og dyretyper.
 • Kombinerer det vi ser med det vi vet.
 • Billige og gir en evig verdi.
 • Samarbeider med GENO, VikingGenetics og TYR.

Litt om Jan Rasmussen

 • Ny rådgiver i TINE Rådgiving.
 • 33 år, bor på Madla
 • Kommer fra Danmark, har jobbet med kyr siden tiårsalderen.
 • Avl har alltid vært en stor interesse både på jobb og i fritiden.
 • Har vært aktiv utstiller av både Holstein og RDM kyr og kviger.
 • Har erfaring fra melkekubedrift, hvor også avl var viktig med både NRF, Holstein og kjøttfe.
 • Klar for rådgiving i alle raser på både melkeku og kjøttfe.

 

Stikkord denne saka: