30 år og ikkje lenger kritisk trua

30 år og ikkje lenger kritisk trua

Same året som Laget for Vestlandsk Raudkolle rundar 30 år, går rasen frå å vere kritisk trua til å passere grensa på 300 kyr, som gir status som trua. Begge delar vart feira i Balestrand, der det heile starta.

Heidra gode genar

Heidra gode genar

Ole Magnar Undheim hadde hendene fulle då han skulle dele ut avlsdiplomar til bøndene som har fått oksen eller kviga si gjennom Geno sitt nålauge. Aller høgast heng 100-tonnarane.

Vêren utgjer forskjellen

Vêren utgjer forskjellen

Er du blant dei som rynker på nasen og ikkje vil punge ut for ein god vêr? Veldig lite smart. – Å spare på vêren er svært dårleg butikk, seier sauebonde Morten Munkeby.

Nye eigenskapar i saueavlen

Nye eigenskapar i saueavlen

Tradisjonelt har NKS-avlen handla mest om mjølkeevne og tilvekst. No vil NSG sjå på fleire eigenskapar, som spenestørrelse, mastitt, fruktbarheit, fødselshjelp og metanutslepp.