Stor smak av liten sau

Stor smak av liten sau

Tjue år med tolmod og målretta avl har resultert i det som kan hende er verdas minste sau. Men om den spesielle sauen til Astrid og Knut Landsnes er liten av vekst, er den stor på smak.

Billa bikka 100 tonn

Billa bikka 100 tonn

Mjølkekua Billa har vist kva ho er god for. På veggen i fjøskontoret henger diplomet for 100 tonn mjølk levert til meieriet.