Strategi er viktigare enn rase

Strategi er viktigare enn rase

Har du ein bevisst avlsstrategi eller flyt du med straumen? – Ein god strategi for utvikling av buskapen gir markant betre inntening, uavhengig av rase, seier avlsrådgivar Lars Byberg Timpelen.

Nyttig med eige nettverk

Nyttig med eige nettverk

Det kan høyrast ut som ei fallitterklæring at vi i 2022 må ha eigne konferansar for kvinner. Men to dagar på Geno sitt kurs i avl, berre for damer, forklarer kvifor.