Inntak av plast kan føre til nødslakt: På et beite i Rogaland, står et ungdyr og spiser på rundballeplast som ligger igjen. I følge Ola Stene, fagleder storfe i FKRA, kan plast tette fordøyelsessystemet til dyret. Dette kan videre føre til akutt sykdom, og nødslakt.

– Vi ser landbruksplast i storfe hver dag, sier Ove Drange, fabrikksjef ved Nortura Egersund.

Jane Brit Sande

Fagbladet Kjøttbransjen skrev nylig at halvparten av alt storfe som slaktes ved Norturas anlegg i Malvik i Trøndelag har plast i magen. I følge fabrikksjef Odd Erik Sveen er plasten i magen til storfe hovedsakelig taurester og blank emballasjeplast, som plastfolie, plastposer og potetgullposer. Også ved Nortura sine anlegg i Førde og Egersund oppdager de plast i magene til storfe, om enn en annen type enn i Malvik.

Plast på fôrbrettet

– Det er ikke noen form for systematisk registrering av forekomsten av plast, men vi ser en del landbruksplast, sier Ove Varlid, avdelingsleder slakt ved Nortura Førde, til Bondevennen.

– Dette er minussiden ved rundballer. Det er fort gjort at små biter med plast følger med i fôret som havner på fôrbrettet. Plastbitene er små strimler, eller i biter ikke større enn en håndflate. Dyrene merker ikke disse bitene når de tar seg et jafs, sier han.

Hver dag

På slakteriet i Egersund slaktes det 100-200 storfe til dagen, totalt 35 000 dyr i året. Også her er det rundballeplast som blir funnet i magene til slaktet.

– Vi har ikke opplevd potetgullposer og plastposer, slik det meldes om fra Malvik. Men vi ser en del rundballeplast, bekrefter Ove Drange, fabrikksjef ved Nortura Egersund.

Forekomsten har økt i takt med bruken av rundballer, mener Drange.

– Det er varierende hvor mange dyr som er rammet, og med hvor mye plast, men vi ser landbruksplast i storfe hver dag, sier han.

Pass på egen plast

Fabrikksjefen mener at plast i naturen, både vanlig «forbrukerplast» og landbruksplast, er et samfunnsproblem som må tas på alvor.

– Vi har alle et ansvar for å hindre at plast flyter rundt i naturen. Landbruksplast kan heller ikke være på avveie. Hver bonde må være oppmerksom på sin egen plast, sier han.

Kan bli akutt

Det kan være farlig for dyrene å få i seg plast.

– Plast er farlig i den forstand at den kan tette fordøyelsessystemet til dyret, sier Ola Stene, fagleder storfe i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Han forteller at plasten kan sperre strømmen av fôr som skal gjennom fordøyelseskanalen. Dette kan føre til fatale konsekvenser for dyret.

– Stopper systemet, kan dette føre til akutt sykdom. Da må dyret nødslaktes, sier han.

– Jeg kjenner ikke til omfanget av nødslakt på grunn av plast. Men at det dukker opp plast på slakteriet, bekrefter at dyr får det i seg. Det er viktig å passe på at all plast er fjernet fra rundballen, slik at det ikke havner på fôrbrettet, sier Stene.

Stikkord denne saka: