Haleskader hjå lam

Haleskader hjå lam

Lamme lam er ikkje uvanleg. Årsaka kan vera at søya tråkkar eller bit på halen. Bakteriar frå såret set seg som ein verkebyll i ryggen, og lammet blir lamma i bakparten.

Kvifor haltar lammet?

Kvifor haltar lammet?

Halte lam er ikkje eit uvanleg syn i lamminga. Årsakene kan vera ledd- eller klauvsekkbetennelse, eller beinbrot. Skal du lukkast med behandling, er det viktig å handle raskt.