Unngå feite kyr

Unngå feite kyr

Rett hold gjennom laktasjonen er viktig for at kua skal ha god helse, oppnå ynskjeleg avdrått og bli drektig att i rett tid.