Gris på lykkepiller?

Gris på lykkepiller?

Frustrerte griser kan bite andres haler og halebiting er et kjent problem i svinenæringa. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å forebygge.

Kusignal!

Kusignal!

Kua har mye på hjertet, om du bare tolket signalene den gir deg.