Lever av å klyppe sau

Lever av å klyppe sau

For tvillingsystrene Ruth Jane og Inga Lill Rossevatn frå Eiken i Agder, er sauen både yrke, livsstil og lidenskap. – Me har draumejobben, seier dei to erfarne saueklypparane.

Vil ha vekk piggtråden

Vil ha vekk piggtråden

Fylkesmannen i Rogaland ønskjer å fjerna gammal piggtråd frå inn- og utmark. Magnus Søyland meiner ryddetiltaket er godt, men er skeptisk til sjølve piggtrådforbodet.

Ein ny start etter MRSA

Ein ny start etter MRSA

Påvising av MRSA i grisebesetninga sette livet på hovudet for Bente og Kato Frøvik. Etter sanering og ein ny start, kan dei skilte med gode resultat i produksjonen.