BN+

Lynkurs i heilskapleg beitedrift: Rådgivar og sauebonde, Anders Lerberg Kopstad, utfordrar bøndene med tankar som rokkar ved etablert praksis. Bøndene let seg engasjere, men somme er skeptisk til korleis tankane kan gjennomførast i praksis.


Visste du at plantene har noko å fortelje deg? – Du må sjå deg rundt og lære deg å tolke det du ser - og tenke heilt nytt om beitedrift, seier Anders Lerberg Kopstad.


Liv Kristin Sola


Kan du lese landskapet og forstå korleis ting heng saman, då kan du sette deg sjølv i førarsetet og i større grad påverke både avlingsnivå og ugraskampen. Det er bodskapen frå Anders Lerberg Kopstad som vitja Hjartdal, i Telemark, onsdag i førre veke. Kopstad er sauebonde, rådgivar og føredragshaldar blant anna innan regenerativt landbruk og heilskapleg beitedrift.
Om lag 30 bønder og rådgivarar er samla på fjøsloftet hjå Teleros samdrift. Dei vert utfordra på etablerte sanningar og oppmoda til å sjå naturen og dei biologiske prosessane i samanheng. Tema for kvelden er heilskapleg beitedrift.


– Både graset og ugraset fortel deg noko om korleis tilstanden er i jorda. Din jobb er å legge til rette for god vekst for dei artane du vil skal utvikle seg. Det skjer gjennom god tilgang til vatn og gode tilhøve for jordlivet slik at næringsstoff kan omdannast og gjerast tilgjengelege for plantene, seier Kopstad.

Kva fortel høymola?

Bonden fortel om mange års erfaring med å dra opp høymole. Det har han slutta med.


– Tingen er at høymole, som alle andre artar, gir deg ei melding, seier Kopstad, og ber bøndene tenke etter kor dei finn mykje høymole.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

LES BONDEVENNEN DIGITALT

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Er du abonnent på papir og ønsker digital tilgang?
Send oss en epost på post@bondevennen.no

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,
Share This