Aviser og blogger er fulle av meininger om jordbruksoppgjøret. Hva mener du?

Jofrid Åsland

«Det legges ned gårder over hele landet hver eneste dag. Bondeorganisasjonene er bredt enige om at den strukturen regjeringen legger opp til av gigantiske bruk i Norge er feil, og man skulle tro dette er noe de sier av en grunn. Det er ikke tilfeldig at de mest industrialiserte husdyrsnæringene med høy tetthet av dyr er mest utsatt for sykdom. » Det skriver Live Skinnes i en kronikk i Bergens Tidene.

Skinnes er kjendt som blogger og bonde. Hun sender krasse medlinger i retning av regjeringa med kronikken som bærer tittelen: «Regjeringen serverer bedervet hestekjøtt til middag.»

Bondeorganisasjonene er fremdeles i forhandlinger med staten om rammene for årets jordbruksoppgjør. I dag blir det interne drøftinger og nye forhandlinger, opplyser Bondelaget på sine nettsider.

 

Krever 860 millioner kroner, får tilbud om 90 millioner

Jordbrukets krav innebærer 577 millioner i budsjettoverføring og 193 millioner kroner i økte priser.

«Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at årets jordbruksoppgjør styrker mulighetene for å drive landbruk i hele landet for å utnytte arealressursene effektivtstår det i kravet fra jordbruket.

Regjeringern har tilbudt en ramme på 90 millioner kroner i årets oppgjør.

«Mål­pris­ene foreslås økt med 125 millioner kroner, mens budsjett­støtten foreslås redusert med 70 millioner kroner.» Det skriver regjeringen.no.

Tilbudet blir titulert som «Et godt grunnlag for økt matproduksjon» i regjeringens pressemeling.

– Dette er et krevende utgangspunkt for eventuelle videre forhandlinger. Det er et tilbud uten visjoner som ikke svarer på oppdraget fra Stortinget om et mangfoldig landbruk over hele landet, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norge Bondelag og jordbrukets forhandlingsleder, til bondelaget.no

 

Hva blir framtida for norsk landbruk?

I sosiale medium deler mange sine meninger om årets jordbruksoppgjør.

«Statens mann Forsell har innført skralleprinsippet i : Strukturpolitikken av 2014 kan ikkje vris tilbake. Freidig nytale.» Det skriver Reidar Almås på Twitter.

» Staten blåser i : Elendig tilbud til økologisk jordbruk .» Skriver Okios på Twitter.

Hva mener du om årets jordbruksoppgjør og retningen for landbrukspolitikken?

Del dine meninger med oss under #bondevennen eller send oss gjerne en ytring til post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: