Asbjørn Stokkeland, barnebarn til Asbjørn Stokkeland senior, viser fram salsferdig gulrot av sorten Napoli.

Asbjørn Stokkeland, barnebarn til Asbjørn Stokkeland senior, viser fram salsferdig gulrot av sorten Napoli.

Under markvandringa på Brusand, Jæren, 18. juni fekk vi handfast bevis for at tidleggulrota er hausteklar.

Eirik Stople

Gulrotfelta på Brusand ser ikkje ut til å ha teke skade av ein blaut og kald vår. På sandjorda er dei tidlegaste felta klare for hausting, omlag 10 dagar seinare enn vanleg.
Norsk Landbruksrådgiving Rogaland (NLR) arrangerer regelmessig markdagar for gulrotdyrkerane. Ansvarleg rådgivar er Kari Årekoll i NLR Rogaland.
Vi fekk presentert alt frå nysådde felt til hausteklar gulrot. Plantevern, gjødsling og dekkemateriell hadde fokus under markvandringa. Den hausteklare gulrota blei sådd frå 4. til 10. mars og dekka med solfangarplast. Luftinga begynte i byrjinga av mai og plasten blei teken av straks etter 17. mai.
– Med det vêret vi fekk i år, hadde vi hatt gevinst av å lagt på fiberduk, meiner Laurits Stokkeland.
Hausting av buntegulrot starta for fullt måndag 22. juni.

 Asbjørn Stokkeland (77) er framleis aktivt med i produksjonen. Asbjørn har dyrka gulrot samanhengande sidan 1969.

Asbjørn Stokkeland (77) er framleis aktivt med i produksjonen. Asbjørn har dyrka gulrot samanhengande sidan 1969.

Stikkord denne saka: