Rett tidspunkt: Tidlig slått gir mer energi og protein, som må til om vi skal nå målet om økt norskandel i fôrseddelen. Foto: istock.com

De fleste drøvtyggere spiser mer kraftfôr enn de trenger. Det kan du gjøre noe med!

Ingvild Steinnes Luteberget

De fleste drøvtyggere spiser mer kraftfôr enn de trenger. Det skyldes at de har behov for mye mer energi og protein enn de får i seg gjennom grovfôret. Det kan du gjøre noe med! Men da må du gjøre riktige valg når det gjelder – nemlig i slåtten.
Hvor tidlig du skal slå avhenger av hvem som skal spise fôret. I ukens podcast skal vi diskutere valg av høstetidspunkt til ulike dyregrupper. Vi kommer ikke unna at tidlig slått gir mer energi og protein, som må til om vi skal nå målet om å øke norskandelen i fôrseddelen til høgtytende drøvtyggere.

Vi skal snakke om hvilke verktøy vi har tilgjengelig for å vurdere når tiden er inne. Vi har med oss seniorforsker i NIBIO, Anne Kjersti Bakken, og professor Harald Volden.

Vi kan gjøre mer enn å følge med på yr.no., så hvis du kombinerer episodene «Ensilering» og «Fortørking» med ukas episode (og litt flaks), skal du være godt rustet til å lage et superfôr som gjør det enklere å lykkes i fjøset til vinteren!

Du finner Bondevennens podcast der du lyttar på podcast, eller på bondevennen.no/pod

Stikkord denne saka: