På tide å kalke

På tide å kalke

Jorda i Rogaland har altfor låg pH. – Sur jord gir tapt avling. Nå bør det kalkast, oppmodar Harald Volden.

Sparer kraftfôr med Grovfôrprogrammet

Sparer kraftfôr med Grovfôrprogrammet

Steinar Lima er saman med Tine i ferd med å finstille grovfôrproduksjonen og fôringa til drøvtyggarane på garden. For å ha full kontroll med grovfôrlageret og – kvaliteten – og for å spare mest mogleg kraftfôr og mineralgjødsel.

Utmark og gras som merkevare

Utmark og gras som merkevare

Dagens rammevilkår for sauenæringen tilsier at det er lønnsomt med høgt kraftfôrforbruk. Skal vi redde vårt gode rykte, trenger vi en holdningsendring.