Full kontroll med fôranalyse

Full kontroll med fôranalyse

Grovfôrprøver gir god oversikt over kvaliteten på eget grovfôr. Brukt sammen med TINE Optifôr gir det grunnlag for valg av rett kraftfôrslag og riktig mengde kraftfôr i fôrrasjonen.

Grovfôr 2020: Kva har me lært so langt?

Grovfôr 2020: Kva har me lært so langt?

Tal frå prosjektet Grovfôr 2020 syner stor variasjon i kostnad per FEm, og i variasjonen er det gøymt eit potensiale for kutt i kostnadane. Moglegheitene ligg i å leita fram dei sidene av grovfôrproduksjonen som gjev rom for betring.