Overvintring av toårig raigras gav god avling

Overvintring av toårig raigras gav god avling

Fire sorter av toårig raigras overvintret godt vinteren 2019-2020 og viser det store avlingspotensialet toårig raigras kan ha året etter såing. Økt tørrstoffprosent andre året gir bedre egenskaper til ensilering med mindre krav til fortørking.

Kan ein utnytta raigras med liten risiko?

Kan ein utnytta raigras med liten risiko?

Stor avling og god fôrkvalitet gjer fleirårig raigras til ein verdfull grasart uansett om ein sår i reinbestand eller i frøblanding. Eittårig og toårig raigras i lag vil gi tidleg vekst og god gjenvekst. Båe er konkurransesterke mot ugras.

Thorvald i stampe

Thorvald i stampe

Mindre jordpakking, redusert energiforbruk og meir og betre avling. Det er kinderegget som Thorvald skal bidra til. Men vegen fram er lang.