Ronny riggar garden

Ronny riggar garden

«Fokus på gjeld». Mantraet frå Ronny Skårland sin rekneskapsførar har festa seg, men det hindrar ikkje bonden i å planlegge neste skritt på garden.