Avslappa med ni haustingar

Avslappa med ni haustingar

Jan-Arild Anda dyrkar timotei og raigras i reinbestand, i tillegg til blandingseng. Han tek ni haustingar. – Det er dyra som bestemmer slåttetidspunktet, seier mjølkebonden.

Strandsvingel – kven bør dyrke det?

Strandsvingel – kven bør dyrke det?

Dei siste åra har det vore ein del snakk om grasarten strandsvingel, ofte sorten Barolex. Men kva er eigentleg dette for eit gras? Kor eignar det seg? Og korleis skil det seg frå dei grasartane me kjenner frå før?

Overvintring av toårig raigras gav god avling

Overvintring av toårig raigras gav god avling

Fire sorter av toårig raigras overvintret godt vinteren 2019-2020 og viser det store avlingspotensialet toårig raigras kan ha året etter såing. Økt tørrstoffprosent andre året gir bedre egenskaper til ensilering med mindre krav til fortørking.