Ronny riggar garden

Ronny riggar garden

«Fokus på gjeld». Mantraet frå Ronny Skårland sin rekneskapsførar har festa seg, men det hindrar ikkje bonden i å planlegge neste skritt på garden.

Spente på tredjeslåtten

Spente på tredjeslåtten

Grei førsteslått, mykje vatn i andreslåtten og utsikter til ein god tredjeslått, er statusen hjå Annette Fosse Karlsen på Jæren, tre veker inn i august. På Haugalandet er fleire bønder i gang med å gjødsla enga etter andreslåtten.