Foto: Liv Kristin Sola

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt regler for hvor mange avlspurker en bonde som driver med gris kan slakte per år.

Jane Brit Sande

De nye grensene vil gjelde i tillegg til den eksisterende reguleringen om maksimalt 105 innsatte avlspurker til enhver tid. Forslag til regulering ble sendt på høring 18. desember 2018. Etter å ha vurdert innkomne høringsinnspill har departementet fastsatt følgende grenser for antall utrangerte avlspurker per år, gjeldende fra 1. januar 2020:

Bruksbesetninger: 150 avlspurker
Nav i purkering: 1010 avlspurker
Foredlingsbesetning: 438 avlspurker Formeringsbesetning: 220 avlspurker

Produsenter som dokumenterer et høyere antall utrangerte avlspurker i 2017 eller 2018 vil få midlertidig konsesjon i fem år.

– Jeg er fornøyd med at vi får nye regler for hvor mange avlspurker den enkelte bonde kan slakte per år. Formålet med regelendringene er å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte bonde. Ved å legge slike begrensninger på hvor mange dyr den enkelte kan ha, legger vi til rette for landbruk over hele landet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Håper på ro i næringen

Styret i Norsvin SA er veldig fornøyde med hovedtrekkene i forslaget om innstramming av konsesjonsreglene. De er derimot ikke fornøyd med at deres innspill vedrørende behovet for større rekruttering for foredlingsbesetninger ikke er blitt tatt tilstrekkelig høyde for. Styret i Norsvin mener at dette kan gi utfordringer for den avlsmessige framgangen.

– Vi synes dog at det har gått lang tid før den nye loven kom, men håper nå på ro i næringen, skriver de på organisasjonens hjemmeside.

Norsvin har laget en kalkulator som kan beregne virkningen i din besetning (se etter nyhetssaken med tittelen «Husdyrkonsesjonsloven», publisert 17.10.19 på norsvin.no).

Fem år

Overgangstiden for ordningen er fem år. – Med bakgrunn i dette tidsperspektivet, vil vi ikke merke noe i markedet med det første, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør Totalmarked for kjøtt og egg, til Bondevennen.

Stikkord denne saka: