BN+

Bane Nor startar arbeidet med å fjerne gjerder langs Sørlandsbanen Vest etter 1. desember. Bønder som fryktar for tryggleiken til folk og fe, vil freiste å hindra dei.


Jane Brit Sande


Historiene om beitedyr som er ihelkøyrde av toget, er diverre mange. I lange tider har bønder og grunneigarar i Dalane opplevd kontakten med Bane Nor, tidlegare Jernbaneverket, som uproblematisk. Gjerdene er blitt fiksa, og bøndene har fått økonomisk erstatning for dyra dei gongene uhellet har vore ute. No aktar Bane Nor å fjerne gjerda heilt, stikkrenner langs jernbanen er ikkje vedlikehalde på fleire år, og det er tette dreneringsgrøfter på fleire jorder. Bøndene fortvilar.

Vil hindra

Terje Taule, bonde på Helleland, er klar i talen.


– Ikkje slepp inn Bane Nor sine folk på eigedommen din for noko anna vedlikehald enn gjerding, oppmodar han.


Bondevennen kjenner til at fleire bønder i Dalane-regionen aktar å hindra Bane Nor sine tilsette å parkera i gardsrom og kryssa beite eller eng for å koma fram til jernbanelinja. Nokre vil gå så langt som å melde Bane Nors folk til politiet, dersom dei tek seg fram.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

LES BONDEVENNEN DIGITALT

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Ikkje ennå abonnent? Prøv Bondevennen ei veke gratis her!

Er du abonnent på papir og ønsker digital tilgang?
Send oss en epost på post@bondevennen.no

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Share This