BN+

Plass til fleire? Bondelaget i Rogaland vil ha rom for fleire landbruksutdanningtilbod, men Vinterlandbruksskulen er uroa for eigen lagnad dersom «To pluss to»-modellen vinn fram. Illustrasjonsfoto: Liv Kristin Sola


Rogaland Bondelag vil gjerne ha eit framtidig landbruksutdanningstilbod som inkluderer ei toårig lærlingordning og fagbrev. Dei to vinterlandbruksskulane i fylket fryktar for sin eksistens.


Sjur Håland


– Vår haldning betyr ikkje at Rogaland Bondelag dermed vil leggja ned vinterlandbruksskulane i fylket, forsikrar fylkesleiar Marit Epletveit.


Korleis gjera landbruksutdanning attraktivt for unge som skal velja grøne næringar? Norges Bondelag har via brev til dei lokale fylkesbondelaga bedt om innspel til modell for den framtidige agronomutdanninga. Alternativa er «To pluss to modellen», altså to år på skule og to år i lære, eller å behalda same opplegget som i dag med treårig skuleløp, Vg3, som er ordninga dei to vinterlandbruksskulane i fylket fell inn under. Bondelaget har motteke høyringsinnspel frå fylkeslaga og behandla saka éin gong. Styret har ikkje konkludert, og saka skal behandlast på eit seinare tidspunkt.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: