På ett plan: I tvil om du vil bruke plansilo eller rundball? Lån øre til Bondevennens podcast før du bestemmer deg. Foto: Sjur Håland

Med større areal som skal høstes på hver gård, kan plansilo være en god løsning.​?

Ingvild Steinnes Luteberget

Hva som er best av plansilo og rundball er et tilbakevendende diskusjonstema. Med et stadig større areal som skal høstes på hver gard, er det mer aktuelt med plansilo enn før. Plansiloer er effektive ved store volum, innhøstinga er gjort i en fei. Plastforbruket er mye lavere enn ved bruk av rundball, men er det mer svinn og tap? Globalt er plansilo dominerende som lagringsmetode, men her til lands har vi hatt gode argumenter for å holde på rundball.

I denne reprisen av podcasten om tema, snakker vi om hva som skal til for å få til en god plansilo. TINE-rådgiver Haakon Nordtveit Halvorsen har skrevet masteroppgave om tap i plansilo, og gir oss en grundig innføring i hva som må til for å lykkes. Vi får også høre praktiske erfaringer fra melkeprodusent Knut Ole Matre, som har lang erfaring med plansilo. Hva med økonomi? Per Herikstad fra Hå Regnskap deler sine tanker om hva som lønner seg.

Du finn Bondevennens podcast der du lyttar til podcast eller på bondevennen.no/pod

Stikkord denne saka: