(F.v.) Kristian Aarrestad, Sven Følgesvold og Ine Seldal trør plasten.

(F.v.) Kristian Aarrestad, Sven Følgesvold og Ine Seldal trør plasten.

Innsamling av landbruksplast har vært vår oppgave dette året.

Tekst og bilde; Sven Følgesvold

Fjellbygdå 4H på Sviland, som er klubben vår, har hatt innsamling i noen år nå. Men det har vært voksne som har hatt ansvar for dette.
Siden vi i 4H skal «lera med å gjera» ble vi utfordret til å overta ansvaret. I år har jeg, Sven Følgesvold, og Kristian Aarrestad hatt innsamling av landbruksplast som vår 4H oppgave.

Vi har vært med som hjelpegutter flere ganger, men i fjor høst fikk vi litt mer ansvar på innsamlingsdagen. I vår ordnet vi det meste selv, med noe hjelp.
Vi bestilte containere, informerte bønder, hyret inn den beste gravemaskinkjøreren vi vet om, Jarle Bråtveit, og sorterte plast i høgt tempo.
Vi måtte også ha med noen andre til å hjelpe til med kake, kaffi og skriving av kvitteringer.

Jarle Bråtveit i aksjon.

Jarle Bråtveit i aksjon.

Vi har også jobbet med et infoskriv til de som kommer og leverer, slik at det blir riktig sortert og ikke kassert når vi leverer til mottaket.

4H klubben får betalt for plasten vi samler inn og leverer. Så i tillegg til å gjøre en innsats for miljøet og landbruket, tjener også klubben på denne ordningen.

Neste innsamling er 1.nov på Sviland samfunnshus. Da skal vi ha ansvar for hele opplegget, og regner med at dette går godt.
Dette er et 4H prosjekt jeg har lært mye gjennom, og vil anbefale andre medlemmer til å ta del i deres plastinnsamling, eller kanskje starte opp hvis dere ikke allerede har.

 

Levering av plast på Sviland i regi av Fjellbygdå 4H.

Levering av plast på Sviland i regi av Fjellbygdå 4H.

Stikkord denne saka: