Levande læring

Levande læring

Tonje og Atle Kloster inviterer skule og barnehage til gards for å sjå nytt liv kome til verda. Under årets lemming har rundt 200 barn vore innom på garden, kohort for kohort.

18-åring kjøpte eigen gard

18-åring kjøpte eigen gard

Øystein Børve i Etne har brukt 11,5 millionar kroner på å kjøpe nabogarden til bruket der han vaks opp. – No skal eg jobbe for å få mest mogleg ut av drifta, seier 18-åringen.