Lever av å klyppe sau

Lever av å klyppe sau

For tvillingsystrene Ruth Jane og Inga Lill Rossevatn frå Eiken i Agder, er sauen både yrke, livsstil og lidenskap. – Me har draumejobben, seier dei to erfarne saueklypparane.

Risikosport i ung alder

Risikosport i ung alder

Asgeir Presttun lever draumen. Tjue år gammal slutta han som avløysar og vart bonde på heiltid. – Eg blir motivert av utfordringar og vil gjere ting skikkeleg, seier Asgeir.

Betre bønder med mentor

Betre bønder med mentor

Litt tilfeldig vart Lillian og Steinar ein del av mentorordninga til Norsk Landbruksrådgiving. Eit år seinare takkar dei både mentor Kjetil og NLR for eit lærerikt år.