# thecalfsafira

# thecalfsafira

Safira – ikkje heilt om andre kviger. Sidan ho vart fødd 20. april i år, har kviga til Ingrid Synnøve Nødland og Nora Eline Berner vore med på det meste. Saffen elsker nye utfordringar.

Knallkjekt!

Knallkjekt!

Etter to dagar i lag med bønder som brenn for dei stadeigne kurasane, reiste Maiken Jørmeland og Trond Norland heim til Tau i Rogaland, med auka inspirasjon og lyst til å satsa på deira rase, vestlandsk fjordfe.

4H i pluss med plast

4H i pluss med plast

Vigre 4H på Nærbø i Hå har tatt i mot landbruksplast i ei årrekkje. Det gir gode pengar i lagskassen.