Ein smak av bondeyrket

Ein smak av bondeyrket

Rundt nitti tiandeklassingar fekk ein annleis skuledag då Nærbø Bondelag inviterte til gardsbesøk nyleg. Klasserommet er bytta med lukt av gris, ku og slakt av lam.

Lever av å klyppe sau

Lever av å klyppe sau

For tvillingsystrene Ruth Jane og Inga Lill Rossevatn frå Eiken i Agder, er sauen både yrke, livsstil og lidenskap. – Me har draumejobben, seier dei to erfarne saueklypparane.

Risikosport i ung alder

Risikosport i ung alder

Asgeir Presttun lever draumen. Tjue år gammal slutta han som avløysar og vart bonde på heiltid. – Eg blir motivert av utfordringar og vil gjere ting skikkeleg, seier Asgeir.