bv48_aktuelt4

Storfenæringa innfører krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk, det vil si å ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene.

Tiltaket innføres for å effektivisere arbeidet med identifisering, feil- og endringshåndtering i forbindelse med innmelding og slakting. Når hele storfepopulasjonen er elektronisk merket vil dette gi reduserte slaktekostnader. For den enkelte produsent kommer tiltaket også til nytte ved bruk av mjølke-, fôrings- eller veieutstyr som bruker samme RFID-teknologi for identifisering av dyr.

RFID-merker skal bestilles fra 1. januar 2016

Siden merker kan bestilles for inntil 12 måneders bruk, skal alle bestillinger av merker være med RFID fra 1. januar 2016. Dette innføres som krav i Nortura, KLF, Tine og Q-meieriene sine avtaler med OS ID fra samme dato. Den enkelte produsent begynner overgangen fortløpende gjennom 2016 etter hvert som nye merker bestilles og tas i bruk. Kjøttbransjen subsidierer merkostnaden for merker med RFID-brikker levert av OS ID, ved at de betaler differansen mellom RFID-merke og tradisjonelt visuelt merke. Produsenter som bruker andre merkeleverandører enn OS ID kan få tilsvarende refusjon ved å sende kopi av faktura for merkekjøp til sitt slakteri.

Den visuelle pregingen av merkene blir som før. Rutiner for bestilling av merker, levering og fakturering er også uendret. Merker med RFID-brikke tilbys som flaggøremerke, det vil si tilnærmet helt likt dagens øremerke.

Oppsummert er tiltakene for innfasing av elektronisk merking av storfe følgende:

  • Kalver født fra 1. januar 2017 skal ha øremerke med RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene,
  • Fra samme tidspunkt innfører KLFs medlemsslakterier og Nortura som et av sine leveringsvilkår at dyr født etter 1. januar 2017 skal være elektronisk merket i tråd med standard ved levering til slakt.
  • Bestillinger av øremerker fra 1. januar 2016 skal bestå av ett RFID-merke og ett visuelt merke per dyr.
  • Levering av øremerker med RFID blir en forutsetning i Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund, TINE og Q-meieriene sine avtaler med OS ID.
  • Kjøttbransjen subsidierer merker med RFID-brikke innstøpt slik at prisen for produsent blir den samme som uten.
  • Andre økonomiske virkemidler som bidrar til konsekvent bruk av elektroniske merking og nøyaktig merking før levering vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:
Asgeir Svendsen, Nortura
Endre Myhr, KLF

Kilde: Animalia

Stikkord denne saka: