bv20_aktuelt2

Rogaland er ikke bare tomatfylke nummer én. Det er også her det er mest dyrking av veksthusagurk.

 

Anne Kari Grimstad
I Rogaland er det 67,7 dekar veksthus som brukes til agurk. Buskerud har vært det store agurkfylket, men er nå nummer to, med 53,2 dekar. Så er det et langt sprang til nummer tre og fire i statistikken, Østfold og Telemark, som har henholdsvis 22,5 og 21,0 dekar agurkareal.
Dette er tall fra Bjarte Åsbø i Grøntprodusentenes samarbeidsråd. Han sier til Bondevennen at agurkarealet heldigvis er stabilt nå, for det er markedsdekning av norsk agurk i den perioden da norsk produksjon er beskytta av toll. Hvis agurkarealet hadde økt, kunne det fort blitt overproduksjon i sommerhalvåret.
Det dyrkes også en del agurker i vinterhalvåret, ved hjelp av tilleggslys. I Rogaland er det forholdsvis mye av agurkarealet som brukes til helårsproduksjon, med tilleggslys i vinterhalvåret. Derfor er Rogaland også størst når det gjelder produsert mengde agurk. I Buskerud er det forholdsvis lite agurk som dyrkes i helårsproduksjon. I trøndelagsfylkene foregår stort sett hele agurkproduksjonen med tilleggslys, det vil si at det er i disse fylkene produsert mengde er størst i forhold til arealet.
– Produksjonen av norsk agurk om vinteren kunne vært utvida, for folk foretrekker norsk agurk framfor importert. Men produsentene har problemer med at grossistene ikke vil betale det det koster å dyrke norsk agurk om vinteren. De vil heller importere, sier Åsbø.

Stikkord denne saka: