sau og lam

Uten, sikori, kan ha en positiv effekt på sau og lam, skriver Bioforsk. (Illustrasjonsfoto: Bondevennen)

Forskarar har prøvd ut salaten, sikori, i fôret til ungsauer, og ser positiv effekt på dyrehelsa.

I en artikkel fra Bioforsk publisert på nettstedet forskning.no kommer det fram at interessen for sikori er økende i Storbritannia og New Zealand. Grunnen til at planen er av interesse for bøndene er effekten den har på dyrets helse og vekst.

Forskeren Alemayehu Kidane ved Bioforsk har funnet ut at beite på sikori fører til mindre problemer med innvollssnyltere hos lam. Forskeren har doktergrad fra Skottland, og har vært en av pionerene når det gleder bruk at salaten som beiteplante i Norge.

Sikori i fôrblandingen viste seg i forsøk å være svært gunstig. De lammene som beita på bare sikori og de som fikk sikori blanda i graset, hadde større tilvekst (270 gram per dag) enn de som fikk vanlig beite uten sikori (189 gram per dag). Det vil si at de med sikori i menyen la på seg vel 80 gram mer per dag enn de andre.

Fôrverdien av beite med sikori var høyere enn ved vanlig beitefrøblanding, med høyere innhold av råprotein, vannløselig karbohydrat, mineraler og lavere fiberinnhold.

Sikoriplanten har også en såkalt antiparasittær virkning. Det vil si at den kan beskytte lam mot innvollssnyltere. Det at innvollssnyltere har utvikla resistens mot medisinene som brukes, gjør at forskerne må lete etter andre metoder for å få bukt med problemet.

I økologisk landbruk er det et restriktivt regelverk for bruk av medisiner. Derfor har denne produksjonsformen gått foran med utprøving av sikori.

Her finner du hele artikkelen fra Bioforsk publisert på forskning.no: Fôrer lam med eksotisk salat.

Stikkord denne saka: