• Turid og Gunleik Mæland var fast bestemte på å starte drive garden tidleg. Dei var 19 år gamle då dei tok over hausten 2006.

Når dei dreg lasset saman, går det rette vegen.

Jane Brit Sande

Turid og Gunleik Mæland var 19 år tok dei over heimegarden til Gunleik, hausten 2006. På garden, som ligg i Flatdal i Seljord kommune, var det to kyr og 30 vinterfôra sauer. Turid og Gunleik var fast bestemte på at, om dei skulle drive gard var det best å starte tidleg. I tillegg til dyra, fekk dei eit ukjent tal gjerder, eit gammalt hus, fjøs, og sauehus.
– Me starta bygge nytt sauehus same året me tok over. Det var vel blitt for lite før det i det heile tatt rakk å bli ferdig, fortel Turid.

I dag er det 160 vinterfôra sauer og ti ammekyr på garden, og dei unge bøndene satsar mot å leve mest mogleg av garden.

I Bondevennen denne veka får du lese om familien Mæland, deira bevisste utnytting av gardsressursane, og deira tankar om å vere unge bønder. Bladet kjem i postkassane fredag 16. oktober.
  

Stikkord denne saka: