Generasjonsprosjekt: Sauebønder legger ned en stor dugnadsinnsats for å få avlet fram de beste dyra i de ulike rasene. Foto: Bondevennens arkiv

Valg av vær har stor betydning for avlsfremgangen i saueflokken din.

Ingvild Steinnes Luteberget

Sauen engasjerer, og heldigvis for det, for avlsarbeidet på sau er avhengig av en stor dugnadsinnsats fra sauebøndene. Mange legger ned et stort antall timer for at andre skal få ta del i avlsfremgangen på de ulike rasene, og NSG samordner arbeidet. I ukens Bondevennen-podcast får vi høre fra avlsrådgiver i NSG, Martin Opheim Gløersen. Han forklarer hvordan avlsarbeidet fungerer. Norturarådgiver Per Johan Lyse forteller hvordan du kan få mest mulig ut av avlsarbeidet, alt etter hvor mye tid og arbeid du er villig til å legge ned i det. I tillegg forklarer avlsentusiast Ole Sævareid, fra Etne, om hvordan værringene arbeider. Episoden kommer i to deler.

Du finn Bondevennens podcast der du lyttar til podcast eller på bondevennen.no/pod

Martin Opheim Gløersen

Per Johan Lyse

Stikkord denne saka: