Som mor…: …så iallfall halvparten som lam. Hvordan du finner den beste mora til avl lærer du mer om i Bondevennens podcast denne uka. Foto: Istock

Joda, væren er halve flokken, men søya står òg for 50 prosent av genene til avkommet sitt!

Ingvild Luteberget Nesheim

Skal vi lykkes i avlen, må vi selvsagt også trene oss på å velge ut de beste dyra som livlam til å bli mor til neste års lammeflokk.

Du som bonde kan raskt forbedre din egen flokk ved å fokusere på de egenskapene du er minst fornøyd med i besetningen din. Godt avlsarbeid gir økonomisk gevinst, i form av tyngre lam om høsten.

Ukens podcast utgjør del 2 av episoden om avl på sau. I denne episoden skal vi fokusere på egenskapene du kan påvirke i avlsarbeidet. Ole Sævareid forteller om hvordan han finner rett vær til rett sau, og Per Johan Lyse forteller hvordan du velger ut livlam. Martin Opheim Gløresen forteller om genomisk seleksjon, og hva det har å si for fremgangen i avlsarbeidet.

Du finn Bondevennens podcast der du lyttar til podcast eller på bondevennen.no/pod

Stikkord denne saka: